School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

Nhập & Xử lý dữ liệu trong STV
Mô đun quản lý giảng dạy giáo viên STV 1.0 (School Teacher Viewer) được bổ sung trong School Viewer version 4.0, có chức năng:

Quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên trong nhà trường.

Quản lý các tiết dạy của giáo viên theo Thời khoá biểu và theo tiến độ chương trình môn học.

Tính tải dạy của giáo viên trên thực tế.

Quản lý các công có việc liên quan đến quản lý và đánh giá giáo viên như: khảo sát ý kiến học sinh, dự giờ giáo viên, đánh giá giờ dạy giáo viên thông qua dự giờ lên lớp.


1. Khởi tạo cơ sở dữ liệu(CSDL) trường và thiết lập thông số hệ thống.

     1.1. Khởi tạo cơ sở dữ liệu trường.

     1.2. Mở CSDL trường.

     1.3. Lựa chọn hệ thống.

     1.4. Thông số trang in.

     1.5. Thông số thời gian hệ thống.

2. Cập nhật dữ liệu.

     2.1. Cập nhật thông tin lớp học.

     2.2. Cập nhật thông tin giáo viên.

     2.3. Cập nhật thông tin môn học.

     2.4. Phân công môn - lớp.

     2.5. Phân công giáo viên chủ nhiệm.

     2.6. Nhập bảng phân công giảng dạy.

     2.7. Danh sách chức vụ.

     2.8. Danh sách kết chuyển lớp cuối năm.

     2.9. Danh sách nhóm giáo viên.

     2.10. Phân công nhóm giáo viên.

     2.11. Danh sách khối và nhóm lớp.

     2.12. Phân công khối lớp.

3. Quản lý thời khoá biểu(TKB)

     3.1. Dữ liệu thời khoá biểu.

     3.2. Quản lý theo dõi Thời khoá biểu.

     3.3. Thống kê tổng hợp.

     3.4. Kế hoặch làm việc và giảng dạy.

     3.5. Thống kê thông tin giáo viên.

     3.6. Thống kê thông tin nhóm giáo viên.

4. Đánh giá kết quả học tập và giảng dạy.

     4.1. Tự động tính toán thông tin đánh giá lớp học và giáo viên.

     4.2. Báo cáo tổng hợp thông tin đánh giá lớp học.

     4.3. Báo cáo thông tin chất lượng giảng dạy giáo viên.

5. Khảo sát ý kiến học sinh.

     5.1. Nhập tiêu chuẩn khảo sát ý kiến học sinh.

     5.2. Khởi tạo/ điều chỉnh thông tin các đợt khảo sát.

     5.3. In mẫu phiếu khảo sát.

     5.4. Nhập thông tin khảo sát ý kiến học sinh.

     5.5. Bảng kê tổng hợp thông tin khảo sát mẫu 1.

     5.6. Bảng kê so sánh thông tin khảo sát mẫu 2.

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn