School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

SCHOOL EXAM MANAGER
Qui trình Nhập & Xử lý dữ liệu trong SEM

Mô đun quản lý thi nội bộ SEM (School Exam Manager) được bổ sung trong School Viewer version 3.0, có chức năng quản lý việc Thi nội bộ trong nhà trường dạng đơn giản nhất (nghĩa là không đánh phách và chia túi bài thi). Mô đun chức năng SEM được thiết kế theo qui trình dưới đây :


   1. Khởi tạo dữ liệu kỳ thi

   2. Chuẩn bị thi

         2.1. Đăng ký danh sách thí sinh dự thi

         2.2. Nhập danh sách học sinh

         2.3. Đánh số báo danh

         2.4. Phân phòng thi tự động

         2.5. Điều chỉnh danh sách thí sinh trong các phòng thi

         2.6. In danh sách phòng thi

   3. Tiến hành thi

         3.1. Nhập trạng thái dự thi của từng học sinh

         3.2. Thống kê về bỏ thi và vi phạm quy chế

   4. Nhập kết quả thi

         4.1. Nhập điểm thi

         4.2. Tổng hợp điểm thi

   5. Xử lý sau thi

         5.1. Chuyển kết quả thi vào Sổ điểm

         5.2. Chuyển kết quả thi vào Danh sách học sinh đầu năm

         5.3. Báo cáo tổng hợp điểm

         5.4. Backup dữ liệu kỳ thi

         5.5. Khoá sổ kỳ thi

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn