Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Place-Correct-Letters: Điền chữ, âm vần chính xác
12/11/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Form này mô tả 1 dạng bài luyện cho phép điền trực tiếp chữ và dấu để tạo ra các từ tiếng Việt hoàn chỉnh. Bài luyện này dành cho HS lứa tuổi 5, 6 đang học đánh vần chữ Việt.


Chức năng FORM

Chức năng chính của Form là cho phép HS quan sát một dãy từ cho trước trên màn hình, có hình ảnh kèm theo. Từ này còn thiếu một vài chữ hoặc không có dấu. Nhiệm vụ của HS là phải điển các chữ cái vào các vị còn thiếu hoặc điền dấu tiếng Việt đúng cho từ này. Việc điền dấu được thực hiện dễ dàng trên máy tính bằng chuột.

Form cho phép người dùng nhập trực tiếp dữ liệu hoặc sinh tự động dữ liệu từ các từ điển chính tả có sẵn trong phần mềm.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Đây là bài luyện tổng hợp của điền chữ, âm vần và dấu. Trên màn hình sẽ xuất hiện một từ hoàn chỉnh nhưng thiếu một hoặc nhiều vị trí khác nhau. Các vị trí thiếu này có thể là phụ âm, âm vần hoặc dấu.

Người dùng cần quan sát kỹ và điền dấu, chữ, vần từ bảng chữ cái và dấu phía dưới màn hình lên các vị trí còn thiếu sao cho chính xác nhất. Vì việc điền theo từng chữ nên sẽ mất nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện thao tác điền này.

Thao tác: dùng chuột kéo thả các chữ hay dấu lên vị trí cần điền.

Bài luyện này có 2 mức khó và dễ.

Mức dễ: tại các vị trí khuyết của âm vần vẫn hiện rõ dấu của từ.

Mức khó: không hiện dấu tại các vị trí cần điền vần hoặc âm vần.

Nếu cần sự trợ giúp hãy nháy vào nút .

Nháy nút để tự động chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.


Các thao tác trên giao diện này như sau:

1. Chọn mức độ bài luyện tập.

Mức dễ: tại các vị trí khuyết của âm vần vẫn hiện rõ dấu của từ.

Mức khó: không hiện dấu tại các vị trí cần điền vần hoặc âm vần.

2. Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn 1 trong 2:

+ Tự động từ các nguồn dữ liệu

3. Chọn thể hiện hình ảnh hay không tại vị trí Hiện tranh kèm từ.

4. Nếu ở bước 2 chọn Người dùng tự nhập thì sẽ thực hiện tiếp như sau:

- Chọn tên tệp dữ liệu cần nhập tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

- Nháy nút Nhập, điểu chính trực tiếp để vào cửa sổ nhập trực tiếp các bộ dữ liệu của bài luyện.

Cửa sổ nhập dữ liệu như sau:


- Để nhập 1 bộ dữ liệu mới nháy nút Thêm mới. Sau đó nhập dữ liệu bao gồm:

+ Từ khóa.

+ Tệp hình ảnh tương ứng từ khóa này.

Nhập xong nháy nút Cập nhật để lưu vào danh sách.

- Làm tương tự với các bộ dữ liệu khác. Có thể thay đổi, sửa chữa, xóa các bộ dữ liệu đã nhập. Nhập xong nháy nút Đồng ý.

5. Quay trở lại cửa sổ nhập dữ liệu chính nháy nút Chấp nhận để kết thúc quá trình nhập dữ liệu. Muốn ghi lại tệp dữ liệu này nháy vào nút .URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=VietGames&file=article&sid=7357

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn