Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm WDEditor
29/10/2010

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

1. WDEditor là gì?

WDEditor là phần mềm có chức năng chính duy nhất là khởi tạo và nhập thông tin cho các CSDL từ điển. CSDL từ điển hay Word Database là các tệp *.wd chứa DS các từ dùng làm đầu vào cho các phần mềm liên quan đến từ như phần mềm tìm từ, đoán từ, sắp xếp từ, giải ô chữ, ...


Rất nhiều phần mềm như vậy của công ty School@net được xây dựng dựa trên các bộ CSDL từ điển có sẵn trong phần mềm. Tuy nhiên trên thực tế các nhà trường, giáo viên có nhu cầu tạo riêng cho mình các CSDL từ điển như vậy.

Do vậy phần mềm WDEditor sẽ có rất nhiều ứng dụng trên thực tế.

2. Cài đặt phần mềm WDEditor

Tải bản cài đặt phần mềm về máy tính và cài đặt như bình thường. Nếu máy tính của bạn chưa cài đặt bộ Net Framework thì cần cài đặt thêm bộ framework này.

3. Hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm WDEditor

Sau khi cài đặt phần mềm sẽ có biểu tượng sau trên màn hình: . Nháy đúp vào biểu tượng này để chạy phần mềm.

Giao diện chính của phần mềm khi chạy có dạng như hình dưới đây.

Các chức năng chính nằm trên thanh thực đơn bao gồm:

New: Tạo mới CSDL từ điển từ.

Open: Mở một tệp CSDL từ điển *.wd có trên đĩa.

Edit: Nhập, sửa, điều chỉnh nội dung từ trong từ điển.

Info: Nhập, sửa thông tin chung của từ điển.

Close: Đóng tệp CSDL từ điển đang mở.

Exit: Thoát khỏi chương trình.

Sau đây là mô tả nhanh các chức năng trên.

(1) Tạo mới CSDL từ điển

Mỗi CSDL từ điển là một tệp binary *.wd trên đĩa. Các thông tin chính bao gồm Tên CSDL, mô tả ngắn và thuộc tính ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Việt. Một số phần mềm yêu cầu biết thông tin từ cần tìm là tiếng Anh hay tiếng Việt, ví dụ phần mềm Tìm từ - Hangman.

(2) Nhập, sửa danh sách từ trong từ điển

Cho phép nhập trực tiếp DS các từ có trong từ điển hiện thời. Mỗi từ chỉ cần nhập 2 thông số: Từ Mô tả ngắn của từ.

Để nhập một từ mới nháy nút Thêm mới, sau đó nhập thông tin của từ và nháy nút Cập nhật để đưa thông tin của từ này vào từ điển.

Nút Sắp xếp abc dùng để sắp xếp lại DS từ trong từ điển theo thứ tự abc từ điển.

Nút Import From DocFile có chức năng chuyển nhập DS từ đã nạp sẵn trong một tệp DOC. Tệp DOC này cần có khuôn dạng là một bảng bao gồm 2 cột, cột 1 là bản thân các từ cần nhập, cột 2 là mô tả ngắn ý nghĩa hoặc gợi ý của từ để thể hiện trong các phần mềm.

(3) Nhập, sửa thông tin chung của CSDL từ điển


4. Tải miễn phí phần mềm WDEditor và một số Word Database

Phần mềm WDEditor được phát hành miễn phí, người dùng có thể tải phần mềm này theo các đường dẫn sau:

- Nếu máy tính cài đặt hệ điều hành từ Windows XP trở về trước, cần cài đặt bộ NETFRAMWORK và bộ cài đặt phần mềm.

Tải toàn bộ bộ cài đặt phần mềm + frameword tại đây.

- Nếu máy tính của bạn cài đặt hệ điều hành Windows Vista trở về sau, trong máy tính đã có sẵn bộ NETFRAMWORK thì chỉ cần cài đặt bộ Setup riêng của phần mềm.

Tải bộ cài đặt riêng phần mềm WDEditor tại đây.

Ví dụ một số CSDL từ điển được tạo bởi phần mềm WDEditor

Một từ điển các từ về lịch sử, khoa học Tiểu học. Tải tại đây.

Một từ điển nhỏ về Hóa học THCS. Tải tại đây.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=VietGames&file=article&sid=4770

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn