Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 29: Tập đọc phân số
19/09/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn  Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Tập đọc phân số.

Khuôn dạng của Form như sau:

Tại vị trí Viết phân số sẽ xuất hiện một phân số. Nhiệm vụ của HS là nhập từ bàn phím cách đọc phân số này tại vị trí Đọc phân số.

Chú ý: không cần chỉnh font và phần mềm gõ tiếng Việt. Phần mềm đã hỗ trợ mặc định cách gõ tiếng Việt kiểu Telex.

Ý nghĩa các nút lệnh trong cửa sổ này như sau:

 Nghe cách phát âm phân số này qua loa.

 Tự động điền đáp án cách đọc phân số này.      

 Kết thúc bài học.

 Làm lại từ đầu.

 Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

 Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

 Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

 Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

GV nhập tử số và mẫu số của phân số cần đọc.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7715

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn