Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Toàn bộ danh sách 61 phần mềm eMobile (miễn phí) của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường( P.2)
29/07/2014

Toàn bộ danh sách 61 phần mềm eMobile (miễn phí) của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường( P.2)


 

Stt

Tên phần mềm

Description

Video / Download URL

1.

Bài 1: chữ e

 

Bài 1: chữ e

Đây là bài học Tiếng Việt đầu tiên của sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1. Bài học: chữ e.

Chức năng chính của bài học:

- Làm quen chữ cái e.

- Học phát âm chữ e.

- Học tập viết chữ e.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học thì nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/yry1bX

Google Play:http://goo.gl/QoKCws

Apple Store:http://goo.gl/oK1B0p

Viettel Store:http://goo.gl/VWRdTH


 

 

2.

Bài 2: chữ b.

 

Bài 2: chữ b.

Các chức năng chính của bài học:

- Làm quen chữ b, e, vần be.

- Học phát âm chữ b, e, vần be,

- Tập viết chữ b, vần be.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/vTwEF7

Google Play:http://goo.gl/CzMbDx

Apple Store:http://goo.gl/55N2Jf

Viettel Store:http://goo.gl/UbgN76

 

 

3.

Bài 3: dấu sắc, vần be, bé

 

Bài 3: dấu sắc, vần be, bé

Các chức năng chính của bài học:

- Học vần: dấu sắc, vần be, bé.

- Từ khóa: bé.

- Tập viết: be, bé.

- Tập đọc: bé.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/8FgLr2

Google Play:http://goo.gl/EF33Ln

Apple Store:http://goo.gl/GuPxzD

Viettel Store:http://goo.gl/b3Q2sV

 

 

4.

Bài 4: dấu hỏi, dấu nặng, vần bẻ, bẹ.

 

Bài 4: dấu hỏi, dấu nặng, vần bẻ, bẹ.

Các chức năng chính của bài học:

- Học vần: dấu sắc, dấu nặng, vần bẻ, bẹ.

- Từ khóa: bé, bẹ.

- Tập viết: bẻ, bẹ.

- Tập đọc: bẻ.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/2dp5Gf

Google Play:http://goo.gl/jT0sgn

Apple Store:http://goo.gl/iopVed

Viettel Store:http://goo.gl/si82xm

 

 

 

5.

Bài 5: dấu huyền, dấu ngã, vần bè, bẽ

 

Bài 5: dấu huyền, dấu ngã, vần bè, bẽ.

Các chức năng chính của bài học:

- Học vần: dấu huyền, dấu ngã, vần bè, bẽ.

- Từ khóa: bè, vẽ.

- Tập viết: bè, bẽ.

- Tập đọc: bè.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/9bu1UJ

Google Play:http://goo.gl/ULZBto

Apple Store:http://goo.gl/dXA4p2

Viettel Store:http://goo.gl/XotAo2

 

 

 

6.

Bài 6: ôn tập ghép vần: be bè bé bẻ bẽ bẹ

 

Bài 6: ôn tập ghép vần: be bè bé bẻ bẽ bẹ.

Các chức năng chính của bài học:

- Ôn tập các vần: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ.

- Tập viết: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ.

- Tập đọc: be bé.

- Luyện nói: dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.

- Kể chuyện: Hổ.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/1pgYFa

Google Play:http://goo.gl/dmQJJG

Apple Store:http://goo.gl/5v3fln

Viettel Store:http://goo.gl/pWAV0j

 

7.

Bài 7: chữ ê, v, vần bê, ve

 

Bài 7: chữ ê, v, vần bê, ve

Các chức năng chính của bài học:

- Học vần bê, chữ v.

- Học từ: bê, ve.

- Tập viết: ê, b, bê, ve

- Tập đọc: bé vẽ bê.

- Luyện nói: bế bé.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/X0A6qW

Google Play:http://goo.gl/EZ3hlK

Apple Store:http://goo.gl/EfSDda

Viettel Store:http://goo.gl/0hNGxK

 

 

8.

Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè

 

Bài 8: chữ l, h, vần lê, hè

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ l, h, học vần lê, hè.

- Học từ: lê, hè.

- Tập viết: l, h, lê, hè

- Tập đọc: ve ve ve hè về.

- Luyện nói: con le le.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/mWtreX

Google Play:http://goo.gl/8Ao6Cx

Apple Store:http://goo.gl/r5sedv

Viettel Store:http://goo.gl/jld6tZ

 

 

9.

Bài 9: chữ o, c, vần bò, cỏ

 

 

 

Bài 9: chữ o, c, vần bò, cỏ

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ o, c, học vần bò, cỏ.

- Học từ: bò, cỏ.

- Tập viết: o, c, bò, cỏ

- Tập đọc: bò bê có bó cỏ.

- Luyện nói: vó bè.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/HC5bmY

Google Play:http://goo.gl/4AsnFO

Apple Store:http://goo.gl/zV7QNw

Viettel Store:http://goo.gl/vVOHDM

 

 

10.

Bài 10: chữ ô, ơ, vần cô, cờ

 

Bài 10: chữ ô, ơ, vần cô, cờ

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ ô, ơ, học vần cô, cờ.

- Học từ: cô, cờ.

- Tập viết: ô, ơ, cô, cờ

- Tập đọc: bé có vở vẽ.

- Luyện nói: bờ hồ.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/AhTKMP

Google Play:http://goo.gl/gQhLvK

Apple Store:http://goo.gl/0o45yd

Viettel Store:http://goo.gl/xi3o2g

 

 

11.

Bài 11: ghép vần với e, ê, o, ô, ơ

 

Bài 11: ghép vần với e, ê, o, ô, ơ

Các chức năng chính của bài học:

- Học ghép vần với e, ê, o, ô, ơ.

- Học từ khóa: lò cò, vơ cỏ.

- Tập viết: lò cò, vơ cỏ.

- Tập đọc: bé vẽ cô, bé vẽ cờ

- Kể chuyện: Hổ

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/AhTKMP

Google Play:http://goo.gl/rJ22dL

Apple Store:http://goo.gl/5ekcgv

Viettel Store:http://goo.gl/YbJyhx

 

 

12.

Bài 12: chữ i, a, vần bi, cá

Bài 12: chữ i, a, vần bi, cá.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ i, a, học vần bi, cá.

- Học từ: bi, cá, bi ve, ba lô.

- Tập viết: i, a, bi, cá.

- Tập đọc: bé hà có vở ô li.

- Luyện nói: lá cờ.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/dAup8R

Google Play:http://goo.gl/PkAtRv

Apple Store:http://goo.gl/rsDQdv

Viettel Store:http://goo.gl/8OSxyY

 

 

 

13.

Bài 13: chữ n, m, vần nơ, me

 

Bài 13: chữ n, m, vần nơ, me.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ n, m, học vần nơ, me.

- Học từ: ca nô, bó mạ.

- Tập viết: n, m, nơ, me.

- Tập đọc: bò bê có bó cỏ, bò bê no nê.

- Luyện nói: bố mẹ, ba má.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/v0WYcx

Google Play:http://goo.gl/Jx6O4j

Apple Store:http://goo.gl/TXpJi1

Viettel Store:http://goo.gl/wipLM5

 

 

 

14.

Bài 14: chữ d, đ, vần dê, đò

Bài 14: chữ d, đ, vần dê, đò.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ d, đ, học vần dê, đò.

- Học từ: da dê, đi bộ.

- Tập viết: d, đ, dê, đò.

- Tập đọc: dì na đi đò.

- Luyện nói: dế, cá cờ, bi ve, lá đa.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/YIs2B8

Google Play:http://goo.gl/DF12jU

Apple Store:http://goo.gl/t4zYmd

Viettel Store:http://goo.gl/7Qpxhu

 

 

 

15.

Bài 15: chữ t, th, vần tổ, thỏ

 

Bài 15: chữ t, th, vần tổ, thỏ.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ t, th, học vần tổ, thỏ.

- Học từ: ti vi, thợ mỏ.

- Tập viết: t, th, tổ, thỏ.

- Tập đọc: bố thả cá mè.

- Luyện nói: ổ, tổ.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/sbvDQO

Google Play:http://goo.gl/qJYI2h

Apple Store:http://goo.gl/eF05Vr

Viettel Store:http://goo.gl/BKxd7h

 

 

 

 

16.

Bài 16: ghép vần với a, ô, ơ, i

 

Bài 16: ghép vần với a, ô, ơ, i.

Các chức năng chính của bài học:

- Học ghép vần với a, ô, ơ, i.

- Học từ khóa: tổ cò, lá mạ.

- Tập viết: tổ cò, lá mạ.

- Tập đọc: cò bố mò cá.

- Kể chuyện: cò đi lò dò.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/RIFvQf

Google Play:http://goo.gl/OsYU3a

Apple Store:http://goo.gl/tT5dy0

Viettel Store:http://goo.gl/ttBr0I

 

 

 

 

17.

Bài 17: chữ u, ư, vần nụ, thư

 

Bài 17: chữ u, ư, vần nụ, thư.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ u, ư, học vần nụ, thư.

- Học từ: cá thu, đu đủ; thứ tự, cử tạ.

- Tập viết: u, ư, nụ, thư.

- Tập đọc: thứ tư, bé hà đi vẽ.

- Luyện nói: thủ đô.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/AJoKDJ

Google Play:http://goo.gl/JhHH4O

Apple Store:http://goo.gl/hHcv5m

Viettel Store:http://goo.gl/yS3z4l

 

 

18.

Bài 18: chữ x, ch, vần xe, chó

 

Bài 18: chữ x, ch, vần xe, chó.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ x, ch, học vần xe, chó.

- Học từ: thợ xẻ, xa xa; chì đỏ, chả cá.

- Tập viết: x, ch, xe, chó.

- Tập đọc: xe ô tô chở cá về thị xã.

- Luyện nói: xe bò, xe lu, xe ô tô.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/U9oP6L

Google Play:http://goo.gl/HZIj5i

Apple Store:http://goo.gl/wXL9CQ

Viettel Store:http://goo.gl/FV995y

 

19.

Bài 19: chữ s, r, vần sẻ, rễ

 

Bài 19: chữ s, r, vần sẻ, rễ.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ s, r, học vần sẻ, rễ.

- Học từ: su su, chữ số; rổ rá, cá rô.

- Tập viết: s, r, sẻ, rễ.

- Tập đọc: bé tô cho rõ.

- Luyện nói: rổ rá.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/5PklqW

Google Play:http://goo.gl/2HWmwf

Apple Store:http://goo.gl/bDm0XX

Viettel Store:http://goo.gl/HVP3NI

 

 

20.

Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế

 

Bài 20: chữ k, kh, vần kẻ, khế.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ k, kh, học vần kẻ, khế.

- Học từ: kẽ hở, kì cọ; khe đá, cá kho.

- Tập viết: k, kh, kẻ, khế.

- Tập đọc: chị kha kẻ vở.

- Luyện nói: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/bJ51HF

Google Play:http://goo.gl/8DYAE1

Apple Store:http://goo.gl/DGjTun

Viettel Store:http://goo.gl/zLHtcJ

 

 

 

21.

Bài 21: ghép vần với e, i, a, u, ư

 

 

Bài 21: ghép vần với e, i, a, u, ư.

Các chức năng chính của bài học:

- Ôn tập ghép vần với e, i, a, u, ư.

- Học từ khóa: xe chỉ, củ sả, kẻ ô, rổ khế.

- Tập viết: xe chỉ, củ sả.

- Tập đọc: xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú.

- Kể chuyện: thỏ và sư tử.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/2lZuYD

Google Play:http://goo.gl/ivPhvi

Apple Store:http://goo.gl/zE3GKt

Viettel Store:http://goo.gl/TTy2m1

 

 

22.

Bài 22: chữ ph, nh, vần phố, nhà

 

Bài 22: chữ ph, nh, vần phố, nhà.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ ph, nh, học vần phố, nhà.

- Học từ: phố xá, nhà lá.

- Đọc từ khóa: phở bò, phá cỗ; nho khô, nhổ cỏ.

- Tập viết: p, ph, nh, phố xá, nhà lá.

- Tập đọc: nhà dì na ở phố.

- Luyện nói: chợ phố thị xã.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/EPgEGT

Google Play:http://goo.gl/dgkIOV

Apple Store:http://goo.gl/ltKYGu

 

Viettel Store:http://goo.gl/YrEEy4

 

 

23.

Bài 23: chữ g, gh, vần gà, ghế

 

Bài 23: chữ g, gh, vần gà, ghế.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ g, gh, học vần gà, ghế.

- Học từ: gà ri, ghế gỗ.

- Đọc từ khóa: nhà ga, gà gô; gồ ghề, ghi nhớ.

- Tập viết: g, gh, gà ri, ghế gỗ.

- Tập đọc: nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.

- Luyện nói: gà ri, gà gô.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/Mh7XmO

Google Play:http://goo.gl/pjzWYA

Apple Store:http://goo.gl/GlgCYN

Viettel Store:http://goo.gl/QGcMhc

 

 

 

24.

Bài 24: chữ q, qu, gi, vần quê, già

 

Bài 24: chữ q, qu, gi, vần quê, già.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ q, qu, gi, học vần quê, già.

- Học từ: chợ quê, cụ già.

- Đọc từ khóa: quả thị, qua đò; giỏ cá, giã giò.

- Tập viết: q, qu, gi, chợ quê, cụ già.

- Tập đọc: chú tư ghé qua nhà.

- Luyện nói: quà quê.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube:http://goo.gl/T0t7AM

Google Play:http://goo.gl/zMrJmc

Apple Store:http://goo.gl/bTqMtR

Viettel Store:http://goo.gl/I3leNE

 

 

25.

Bài 25: chữ ng, ngh, vần ngừ, nghệ

 

Bài 25: chữ ng, ngh, vần ngừ, nghệ.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ ng, ngh, học vần ngừ, nghệ.

- Học từ: cá ngừ, củ nghệ.

- Đọc từ khóa: ngã tư, ngõ nhỏ; nghệ sĩ, nghé ọ.

- Tập viết: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.

- Tập đọc: nghỉ hè, chị nga ra nhà bé nga.

- Luyện nói: bê nghé bé.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

 

Youtube: http://goo.gl/AKBtJD

Google Play:http://goo.gl/Kmqau6

Apple Store:http://goo.gl/TrCwnr

Viettel Store:http://goo.gl/yLcuAW

 

26.

Bài 26: chữ y, tr, vần y, tre

 

Bài 26: chữ y, tr, vần y, tre.

Các chức năng chính của bài học:

- Học chữ y, tr, học vần y, tre.

- Học từ: y tá, tre ngà.

- Đọc từ khóa: y tế, chú ý; cá trê, trí nhớ.

- Tập viết: y, tr, y tá, tre ngà.

- Tập đọc: bé bị ho.

- Luyện nói: nhà trẻ.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/NQIJCV

Google Play:http://goo.gl/JPvumY

Apple Store:http://goo.gl/HjFW7r

Viettel Store:http://goo.gl/40jGMU

 

 

 

27.

Bài 27: ghép vần với o, ô, a, e, ê

 

Bài 27: ghép vần với o, ô, a, e, ê.

Các chức năng chính của bài học:

- Ôn tập ghép vần với o, ô, a, e, ê.

- Học từ khóa: nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ.

- Tập viết: tre già, quả nho.

- Tập đọc: quê bé hà có nghề xẻ gỗ.

- Kể chuyện: tre ngà.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/hEH1Eb

Google Play:http://goo.gl/NE9rzs

Apple Store:http://goo.gl/xjQQr5

Viettel Store:http://goo.gl/KqIk3v

 

 

28.

Bài 28: chữ thường, chữ hoa

 

Bài 28: Bảng chữ cái tiếng Việt, chữ thường, chữ hoa.

Các chức năng chính của bài học:

- Học bảng chữ cái : chữ thường, chữ hoa.

- Tập đọc: Bố mẹ cho bé và chị Hà đi nghỉ ở Sa Pa.

- Tổng kết bài học.

Trên giao diện là các nút chức năng chính của bài học. Muốn vào 1 bài học nhấn tay lên nút tương ứng. Có thể di chuyển giữa các bài học bằng các nút mũi tên phía trên màn hình hoặc dùng ngón tay miết sang phải hoặc sang trái.

Youtube: http://goo.gl/7Rj1OF

Google Play:http://goo.gl/XVMBrc

Apple Store:http://goo.gl/U7r3jH

Viettel Store:http://goo.gl/B7a8Hl

 

 

 

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7665

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn