Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường thông báo chính thức phát hành 2 phần mềm Việt Games Tìm từ (Hangman) và Sắp xếp từ (Word Sort) bản Chuyên nghiệp dành riêng cho giáo viên
22/02/2011

Các phần mềm Tìm từ (hangman)Sắp xếp từ (Word Sort) đã được phát hành trong Bộ Việt Games 6.x từ cuối năm 2010, đó là các phiên bản không chuyên của các phần mềm này.

Lần này chúng tôi sẽ phát hành riêng biệt và độc lập bản Chuyên nghiệp của hai phần mềm Tìm từSắp xếp từ dành riêng cho giáo viên.


Bản Chuyên nghiệp này có điểm gì khác biệt cơ bản so với các phiên bản đã phát hành trước đây?

Sau đây là một vài điểm khác biệt cơ bản.

1. Phiên bản Chuyên nghiệp cho phép các phần mềm này, ngoài bộ từ điển có sẵn, có thể lấy dữ liệu tự động từ 2 nguồn khác sau đây:

(1) Bộ từ điển từ do người dùng tự nhập, mỗi từ điển này là 1 tệp trên đĩa có phần mở rộng là *.WD (Word Database).

(2) Tệp dữ liệu lưu trữ trực tiếp dãy từ dùng để sinh tự động từ trong các trò chơi. Các tệp dữ liệu người dùng nhập trực tiếp này có dạng *.adf.

2. Người sử dụng phần mềm có thể nhập trực tiếp dữ liệu vào các tệp *.WD hay *.ADF ngay trong phần mềm để sử dụng lâu dài với phần mềm.

Với 2 tính năng đặc biệt trên, các phần mềm Hangman và Word Sort bản chuyên nghiệp không những là các phần mềm trò chơi rất bổ ích dành cho mọi học sinh trong nhà trường mà còn là một công cụ tốt cho giáo viên có thể khai thác, sử dụng dùng để hỗ trợ học sinh vui chơi, giải trí và thư giãn trong các tiết học của mình.

Theo chúng tôi được biết trong một tiết học và dạy giáo viên luôn mong muốn đưa vào tiết dạy của mình các trò chơi dùng cho học sinh giải lao giữa và cuối giờ. Các trò chơi này nên phục vụ luôn cho kiến thức của bài học. Khi đó các phần mềm trò chơi này chính là cái mà các giáo viên cần.

Ví dụ khi giáo viên môn Hóa giảng dạy một tiết về phản ứng oxi hóa khử, cuối giờ dạy giáo viên này sẽ cho học sinh giải trí bằng cách chơi trò chơi Hangman tìm từ, mà các từ này lại có liên quan trực tiếp đến bài học môn Hóa, phần kiến thức phản ứng oxi hóa khử. Các giáo viên có thể dùng phần mềm Hangman hoặc Word Sort bản chuyên nghiệp để thực hiện công việc này một cách rất dễ dàng, nhanh chóng.

Giáo viên sẽ dùng phần mềm để tạo ra tệp *.ADF chứa các từ có liên quan, sau đó trên lớp cho học sinh chơi trò chơi với chính tệp *.ADF vừa khởi tạo.

Sau đây là một vài hình ảnh của hai phần mềm Hangman và Word Soft bản chuyên nghiệp.

Giao diện chính của phần mềm Hangman, bản chuyên nghiệp.Giao diện phần nhập dữ liệu đầu vào, kể cả tệp *.WD và *.ADF của phần mềm Hangman.Giao diện chính phần mềm Word Sort, bản chuyên nghiệp.Giao diện phần nhập dữ liệu đầu vào, kể cả tệp *.WD và *.ADF của phần mềm Word Sort.Hai phần mềm này được phát hành theo Bản quyền PC (PC License) của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường, điều đó có nghĩa là khi mua phần mềm người dùng chỉ được cài đặt trên một máy tính PC duy nhất. Khi cài đặt công ty sẽ cấp cho người dùng một mã (gọi là Serial Number) duy nhất tương ứng với máy tính đang dùng.

Giá bán 01 License của phần mềm này là 150.000 đ / License (01 PC).

Các cá nhân có nhu cầu mua phần mềm này có thể vào trang dịch vụ phần mềm bản quyền PC của công ty để download và đăng ký mua các phần mềm này.

Chúng tôi sẽ còn cung cấp nhiều thông tin tiếp theo về cách sử dụng, cách cài đặt và cách đăng ký cho các phần mềm này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5125

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn