Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phát hành phiên bản mới phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường School Viewer 5.5
05/11/2008

Ngày 7/11/2008, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức thông báo phát hành phiên bản mới nhất của phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường School Viewer 5.5.


Phiên bản mới bổ sung một tính năng quan trọng của phần mềm: hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình đánh giá, xếp loại mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo được qui định tại Quyết định số 51/2008 dành cho các nhà trường THCS và THPT trên địa bàn toàn quốc.

Với Quyết định 51/2008 các Nhà trường có quyền xác nhận một số môn học được chuyển đổi thành môn XẾP LOẠI. Các môn học hày sẽ được tính điểm không theo số bình thường mà theo 5 mức xếp loại Giỏi, Khá, Trung Bình, Yếu, Kém.

Như vậy phiên bản mới SVR 5.5 sẽ đáp ứng được nhu cầu của các nhà trường muốn thay đổi ngay trong năm học này việc tính điểm theo môn xếp loại được qui định theo QĐ 51/2008 đã nói ở trên.

Các nhà trường chưa chuyển đổi môn học nào sang kiểu Xếp loại vấn sử dụng phần mềm SVR phiên bản 5.0 như bình thường.

Giá bán phần mềm Quản lý Học tập nhà trường School Viewer 5.5 trên toàn quốc như sau:

1. Mua mới

6.000.000 đồng / Nhà trường.

Khi mua mỗi nhà trường sẽ được cấp:

- Hộp phần mềm bao gồm CDROM, tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết.

- 01 Giấy phép sử dụng hợp pháp phần mềm.

- 01 Mã đăng ký sử dụng phần mềm. Mã này cho phép nhà trường cài đặt trên mọi máy tính PC.

2. Nâng cấp

Nâng cấo từ SVR 5.0 ---> 5.5

500.000 đồng / Nhà trường.

Nâng cấp từ SVR 4.0 trở về trước ---> 5.5

1.000.000 đồng / Nhà trường.

Khi nâng cấp mỗi nhà trường sẽ được cấp:

- Hộp phần mềm bao gồm CDROM, tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết.

- 01 Mã đăng ký sử dụng phần mềm. Mã này cho phép nhà trường cài đặt trên mọi máy tính PC.

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=2618

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn