Hotline: 0989 429 288 - 024 62511017

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký

Tìm kiếm

School Viewer
 
Xem bài viết theo các chủ đề hiện có
 • Download - Archive- Update (27 bài viết)
 • Mô hình & Giải pháp (11 bài viết)
 • Phần mềm Quản lý đào tạo nhà trường (71 bài viết)
 • Sản phẩm mới (7 bài viết)
 • Hỗ trợ khách hàng (14 bài viết)
 • Hoạt động của công ty (5 bài viết)
 • Thông tin khuyến mại (1 bài viết)
 • Dành cho Giáo viên (1 bài viết)
 • Xem toàn bộ bài viết (139 bài viết)
 •  
  Đăng nhập/Đăng ký
  Bí danh
  Mật khẩu
  Mã kiểm traMã kiểm tra
  Lặp lại mã kiểm tra
  Ghi nhớ
   
  Quên mật khẩu | Đăng ký mới
  
   
  Giỏ hàng

  Xem giỏ hàng


  Giỏ hàng chưa có sản phẩm

   
  Bản đồ lưu lượng truy cập website
  Locations of visitors to this page
   
  Thành viên có mặt
  Khách: 7
  Thành viên: 0
  Tổng cộng: 7
   
  Số người truy cập
  Hiện đã có 83894076 lượt người đến thăm trang Web của chúng tôi.

  Chuyên mục "Xem toàn bộ các bài viết"


  Tải miễn phí phần mềm TMark 5.5
  (24/03/2012 - Số lần đọc: 9325)

  Tải miễn phí phần mềm CMark 5.5
  (24/03/2012 - Số lần đọc: 8622)

  Phát hành phần mềm School Viewer 6.5 bản dùng thử
  (24/03/2012 - Số lần đọc: 10058)

  Định hướng phần mềm chính của công ty School@net. Nhóm 9: phần mềm Quản lý học tập nhà trường phổ thông
  (10/03/2012 - Số lần đọc: 8706)

  Tải và cài đặt phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5, hỗ trợ hoàn toàn thông tư 58/2011/TT-BGDDT
  (06/03/2012 - Số lần đọc: 11313)

  Các điểm mới của phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5
  (05/03/2012 - Số lần đọc: 32657)

  Thông báo: Công ty School@net phát hành phiên bản mới nhất phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5, hỗ trợ hoàn toàn thông tư 58/2011/TT-BGDDT
  (05/03/2012 - Số lần đọc: 8736)

  Tải và cài đặt phần mềm School Primary Viewer 5.0, bản cập nhật hỗ trợ Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/10/2009 về Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học
  (25/01/2010 - Số lần đọc: 9390)

  Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm School Viewer 6.0, bản cập nhật mới nhất
  (01/09/2009 - Số lần đọc: 9783)

  Tải và cài đặt phần mềm School Viewer 6.0, bản cập nhật mới nhất
  (01/09/2009 - Số lần đọc: 9765)

  Khởi tạo dữ liệu năm học mới trong phần mềm School Viewer
  (23/08/2009 - Số lần đọc: 8963)

  Phần mềm School Viewer 6.0 bản dùng thử
  (07/07/2009 - Số lần đọc: 10117)

  THƯ MỜI NÂNG CẤP PHẦN MỀM SCHOOL VIEWER 6.0
  (05/07/2009 - Số lần đọc: 9242)

  School Viewer 6.0: Các chức năng chính
  (25/06/2009 - Số lần đọc: 9017)

  Thông báo: chuẩn bị phát hành School Viewer 6.0
  (23/06/2009 - Số lần đọc: 8760)

  School Viewer 6.0: Hệ thống thông tin thông báo - nhắn tin nội bộ
  (23/06/2009 - Số lần đọc: 35689)

  Bản cập nhập phần mềm Quản lý thi - School Exam Manager 2.0 (SEM)
  (09/05/2009 - Số lần đọc: 9484)

  Phần mềm School Viewer 5.5 DEMO phiên bản mới hỗ trợ Quyết định 51/2008 - bản dùng thử
  (13/01/2009 - Số lần đọc: 9818)

  Phiên bản mới School Viewer 5.5 hỗ trợ Quyết định 51/2008 như thế nào?
  (08/01/2009 - Số lần đọc: 9406)

  Công văn gửi các sở: Cách tính điểm TB môn xếp loại
  (29/12/2008 - Số lần đọc: 9047)

  Phần mềm School Viewer 5.5 DEMO - bản dùng thử
  (20/11/2008 - Số lần đọc: 9417)

  Hướng dẫn sử dụng Class Mark 5.5
  (11/11/2008 - Số lần đọc: 9555)

  Hướng dẫn sử dụng Teacher Mark 5.5
  (10/11/2008 - Số lần đọc: 9996)

  Những phát triển mới của phiên bản School Viewer 5.5
  (06/11/2008 - Số lần đọc: 33785)

  Phát hành phiên bản mới phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường School Viewer 5.5
  (05/11/2008 - Số lần đọc: 9845)

  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SVR PHIÊN BẢN UPDATE CHO VERSION 5.0
  (05/09/2008 - Số lần đọc: 10188)

  Những nét mới của SVR 5.0 Phiên bản final so với bản SVR 5.0 phát hành trước đó
  (01/09/2008 - Số lần đọc: 35034)

  Tải phần mềm SVR 5.0 bản mới (Full Edition)
  (29/08/2008 - Số lần đọc: 11990)

  Danh sách các nhà trường đang sử dụng phần mềm School Viewer 5.0 sẽ được nâng cấp tự động miễn phí lên phiên bản 5.0 mới
  (29/08/2008 - Số lần đọc: 10034)

  Thông báo: đã có bản SVR 5.0 mới, các nhà trường có thể download về sử dụng
  (29/08/2008 - Số lần đọc: 10839)

  Phần mềm School Viewer 5.0 phiên bản 2008 DEMO - bản dùng thử
  (28/08/2008 - Số lần đọc: 10184)

  School Viewer 5.0 - Các chức năng chính
  (26/08/2008 - Số lần đọc: 10598)

  Công ty School@net công bố phát hành bản nâng cấp mới của phần mềm School Viewer 5.0 hỗ trợ các thay đổi mới của năm học 2008-2009
  (24/08/2008 - Số lần đọc: 9477)

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý học tập Nhà trường - School Viewer bằng hình ảnh
  (21/08/2008 - Số lần đọc: 36732)

  Các lựa chọn hệ thống của phần mềm School Viewer
  (21/08/2008 - Số lần đọc: 35841)

  Chức năng đặc biệt hữu ích của School Viewer: Tìm kiếm học sinh theo nhiều tiêu chí
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 8964)

  Chuyển dữ liệu dưới dạng HTML: chức năng đặc biệt của phần mềm School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 8922)

  Chức năng Backup dữ liệu trong School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 8548)

  Khởi tạo dữ liệu năm học mới trong phần mềm School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 8818)

  Quản trị người dùng trong School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 8636)

  Phân loại và quản trị người dùng trong phần mềm School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 8548)

  Báo cáo đặc biệt của School Viewer: chuyển dữ liệu ra phần mềm EMIS
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 8348)

  Các chức năng tổng hợp dữ liệu khác của School Viewer
  (20/08/2008 - Số lần đọc: 8624)

  Tổng hợp dữ liệu bằng biểu đồ trong School Viewer
  (19/08/2008 - Số lần đọc: 8500)

  Xét tốt nghiệp THCS trong phần mềm School Viewer
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 6271)

  Công việc cuối năm: Đăng bộ học sinh và thông tin kết chuyển năm học
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 9363)

  Công việc cuối năm: Xét duyệt học sinh lên lớp, lưu ban
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 8721)

  Công việc cuối năm: Xét duyệt học sinh thi lại
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 8802)

  Công việc cuối năm: mô hình xét lên lớp, thi lại, lưu ban cuối năm trong phần mềm School Viewer
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 9202)

  Quản lý quá trình học tập của học sinh trong phần mềm School Viewer
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 8503)

  Lesson View: quản lý tiết học trực tuyến - chức năng độc đáo nhất của phần mềm School Viewer
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 8019)

  Tích hợp dữ liệu thời khóa biểu (TKB) trong phần mềm School Viewer (SVR)
  (18/08/2008 - Số lần đọc: 7965)

  Mô hình quản lý học tập và đào tạo trong phần mềm School Viewer
  (17/08/2008 - Số lần đọc: 8071)

  School Viewer: Nhập điểm theo từng giáo viên và TMark
  (01/08/2008 - Số lần đọc: 8180)

  School Viewer: Nhập điểm theo lớp học và CMark
  (01/08/2008 - Số lần đọc: 8307)

  Quản lý quá trình nhập điểm học sinh trong phần mềm School Viewer
  (27/07/2008 - Số lần đọc: 8217)

  Làm việc với Sổ ghi điểm giáo viên trong phần mềm School Viewer
  (25/07/2008 - Số lần đọc: 8303)

  Làm việc với sổ điểm Lớp học (sổ cái lớp) trong School Viewer
  (24/07/2008 - Số lần đọc: 8490)

  Khái niệm điểm online và phân loại điểm học sinh trong phần mềm School Viewer
  (21/07/2008 - Số lần đọc: 8161)

  Thiết kế mẫu và in tự động danh sách học sinh được khen thưởng trong phần mềm School Viewer
  (03/07/2008 - Số lần đọc: 11859)

  Các lệnh tính điểm TBM, TBCM đặc biệt trong phần mềm School Viewer
  (05/05/2008 - Số lần đọc: 9155)

  Lệnh tự động tính điểm Trung bình, Phân loại học lực và Danh hiệu thi đua trong School Viewer
  (05/05/2008 - Số lần đọc: 8705)

  Tự động tính toán điểm TBM, TBCM, PLHL và DHTD trong School Viewer
  (05/05/2008 - Số lần đọc: 9418)

  Nhập Hạnh kiểm học sinh trong School Viewer
  (02/05/2008 - Số lần đọc: 8964)

  Các tiện ích hỗ trợ nhập và điều chỉnh điểm học sinh trong quá trình nhập điểm học sinh trong School Viewer
  (02/05/2008 - Số lần đọc: 8383)

  Xem thông tin tình trạng nhập điểm trong School Viewer
  (02/05/2008 - Số lần đọc: 8298)

  Tiện ích nhập điểm trong School Viewer: chuyển nhập điểm học sinh từ Excel file
  (02/05/2008 - Số lần đọc: 9119)

  Các thao tác và qui trình nhập điểm nhanh trong phần mềm School Viewer
  (29/04/2008 - Số lần đọc: 8318)

  Nhập điểm học sinh trong School Viewer
  (28/04/2008 - Số lần đọc: 9446)

  Thông tin phân loại vùng điểm và quản lý quá trình nhập điểm trong phần mềm School Viewer
  (27/04/2008 - Số lần đọc: 7984)

  Nhập tiêu chuẩn xét Danh hiệu thi đua (TCDHTD) trong School Viewer
  (27/04/2008 - Số lần đọc: 8299)

  Khái niệm, mô hình bảng hệ số môn học độc lập trong phần mềm School Viewer
  (27/04/2008 - Số lần đọc: 8654)

  Khái niệm Tiêu chuẩn phân loại học lực (TCPLHL) trong phần mềm School VIewer
  (25/04/2008 - Số lần đọc: 8243)

  Nhập, điều chỉnh các thông tin tham chiếu chính cho năm học hiện thời: Phân loại điểm
  (25/04/2008 - Số lần đọc: 8061)

  Công việc đầu năm học: Nhập, điều chỉnh thông tin thuộc tính của lớp và môn học trong School Viewer
  (20/04/2008 - Số lần đọc: 8125)

  Qui trình nhập danh sách học sinh theo lớp học trong School Viewer
  (17/03/2008 - Số lần đọc: 9129)

  Qui trình nhập dữ liệu gốc cho năm học hiện thời trong School Viewer
  (16/03/2008 - Số lần đọc: 8729)

  Nhập dữ liệu chung nhà trường trong School Viewer
  (10/03/2008 - Số lần đọc: 7074)

  Cài đặt, đăng ký và khởi tạo dữ liệu nhà trường trong School Viewer
  (09/03/2008 - Số lần đọc: 9173)

  Phân loại dữ liệu và thông tin quản lý đào tạo nhà trường trong phần mềm School Viewer
  (04/03/2008 - Số lần đọc: 8856)

  Mô hình dữ liệu trong phần mềm School Viewer
  (04/03/2008 - Số lần đọc: 8876)

  Giới thiệu chung về phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường School Viewer (SVR)
  (03/03/2008 - Số lần đọc: 9292)

  Giới thiệu phần mềm Quản lý học tập Nhà trường - SVR phiên bản 5.0
  (17/01/2008 - Số lần đọc: 9434)

  Tải bản nâng cấp phần mềm School Primary Viewer 5.0
  (10/01/2008 - Số lần đọc: 6740)

  Cập nhật bản SEM 2.0 mới nhât ngày 20/12/2007
  (19/12/2007 - Số lần đọc: 10807)

  Tải phần mềm quản lý học tập trường Tiểu học - SPVR 5.0 bản dùng thử
  (18/12/2007 - Số lần đọc: 13444)

  School Primary Viewer 5.0 Mô hình quản lý học tập trường TIỂU HỌC
  (10/12/2007 - Số lần đọc: 14047)

  Công ty School@net phát hành chính thức phiên bản mới: Phần mềm quản lý học tập trường Tiểu học - SPVR 5.0
  (10/12/2007 - Số lần đọc: 13110)

  Tải Slide trình bày về “Hướng dẫn sử dụng nhanh SVR 5.0” hay Phần mềm Quản lý học tập nhà trường
  (13/09/2007 - Số lần đọc: 11617)

  Tải bản nâng cấp phần mềm School Viewer 5.0 mới nhất ngày 5 tháng 9 năm 2007
  (05/09/2007 - Số lần đọc: 11196)

  Tải Hướng dẫn sử dụng SVR5.0
  (31/07/2007 - Số lần đọc: 11009)

  Cập nhật bản SVR mới nhât ngày 28/05/2007
  (28/05/2007 - Số lần đọc: 10863)

  Update SVR mới nhất ngày 28/05/2007
  (10/05/2007 - Số lần đọc: 10646)

  Phát hành bản nâng cấp và cập nhật mới nhất: ngày 3-2-2007.
  (03/02/2007 - Số lần đọc: 15014)

  Phần mềm School Viewer 5.0 DEMO - bản dùng thử
  (21/01/2007 - Số lần đọc: 19310)

  Tải chương trình quản lý nhà trường SVR 5.0 - bản dùng thử
  (18/01/2007 - Số lần đọc: 4350)

  Một lệnh mới rất quan trọng của School Viewer 5.0: lệnh tính Trung bình Môn học cho các môn học đặc biệt
  (12/01/2007 - Số lần đọc: 8774)

  Xét Danh hiệu thi đua và in Giấy khen tự động trong School Viewer
  (11/01/2007 - Số lần đọc: 20960)

  Xét phân loại học lực (PLHL) tự động trong phần mềm School Viewer
  (10/01/2007 - Số lần đọc: 16663)

  Tính điểm trung bình các môn học (TBCM) trong phần mềm School Viewer có gì đặc biệt
  (07/01/2007 - Số lần đọc: 21975)

  Tính điểm trung bình môn học trong School Viewer như thế nào?
  (05/01/2007 - Số lần đọc: 19858)

  Cách nhập điểm thập phân trong phần mểm School Viewer
  (29/12/2006 - Số lần đọc: 9327)

  Nhập điểm nhanh trong School Viewer
  (28/12/2006 - Số lần đọc: 15700)

  Cách nhập điểm từ nhiều máy tính không nối mạng LAN
  (27/12/2006 - Số lần đọc: 17412)

  Tải phần mềm SEM 2.0 mới nhất
  (23/12/2006 - Số lần đọc: 16234)

  Qui trình nhập điểm, tính điểm trung bình và phân loại học lực của học sinh trong School Viewer 5.0
  (22/12/2006 - Số lần đọc: 14520)

  Tải miễn phí phần mềm TMark 5.0
  (22/12/2006 - Số lần đọc: 19877)

  Tải miễn phí phần mềm CMark 5.0
  (22/12/2006 - Số lần đọc: 21688)

  Hướng dẫn sử dụng Teacher Mark 5.0
  (21/12/2006 - Số lần đọc: 18981)

  Hướng dẫn sử dụng Class Mark 5.0
  (21/12/2006 - Số lần đọc: 17910)

  Mô hình nhập điểm phân tán trong School Viewer
  (21/12/2006 - Số lần đọc: 18136)

  Tải tệp SVR50_Update
  (17/12/2006 - Số lần đọc: 10819)

  Nâng cấp và sửa lỗi dữ liệu - School Viewer 5.0
  (17/12/2006 - Số lần đọc: 14660)

  Hướng dẫn cách nâng cấp và sửa lỗi dữ liệu
  (17/12/2006 - Số lần đọc: 13619)

  Khuyến mại, giảm giá đặc biệt nhân dịp phát hành phiên bản mới SVR 5.0
  (01/12/2006 - Số lần đọc: 13168)

  CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC TẬP NHÀ TRƯỜNG SCHOOL VIEWER 5.0
  (01/12/2006 - Số lần đọc: 14226)

  Câu hỏi và Trả lời - Question & Answers
  (01/12/2006 - Số lần đọc: 18904)

  Mô hình và các nâng cấp của Cơ sở Dữ liệu
  (01/12/2006 - Số lần đọc: 15785)

  Tải tài liệu School Viewer 5.0
  (29/11/2006 - Số lần đọc: 12212)

  Các phát triển và nâng cấp mới của phần mềm? - School Viewer 5.0
  (28/11/2006 - Số lần đọc: 13956)

  Hỗ trợ xét tốt nghiệp THCS như thế nào ? - School Viewer 5.0
  (23/11/2006 - Số lần đọc: 17138)

  Hỗ trợ cách tính điểm trung bình và học lực của học sinh như thế nào ? - School Viewer 5.0
  (21/11/2006 - Số lần đọc: 15785)

  Chuẩn bị phát hành phiên bản mới phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường - School Viewer 5.0
  (14/11/2006 - Số lần đọc: 17254)

  Phần mềm quản lý học tập Nhà trường School Viewer 4.0
  (10/08/2006 - Số lần đọc: 10863)

  Phần mềm Quản lý học tập nhà trường phiên bản mới cập nhật
  (10/04/2006 - Số lần đọc: 11912)

  Các yêu cầu chính khi tìm hiểu và tập huấn phần mềm STV
  (22/02/2006 - Số lần đọc: 12184)

  Các yêu cầu chính khi tìm hiểu và tập huấn phần mềm SEM
  (22/02/2006 - Số lần đọc: 11888)

  Các yêu cầu chính khi tìm hiểu và tập huấn phần mềm SPVR
  (22/02/2006 - Số lần đọc: 11430)

  Các yêu cầu chính khi tìm hiểu và tập huấn phần mềm SVR
  (22/02/2006 - Số lần đọc: 8859)

  Tính điểm môn học chỉ có điểm hệ số 1 và điểm hệ số 2 (trường cấp 3)
  (17/02/2006 - Số lần đọc: 14302)

  Mô hình mã hóa HỌC SINH trong bài toán quản lý Nhà trường Phổ thông
  (08/02/2006 - Số lần đọc: 23462)

  MÔ HÌNH QUẢN LÝ HỌC & DẠY PHẦN I
  (07/02/2006 - Số lần đọc: 13988)

  MÔ HÌNH QUẢN LÝ HỌC & DẠY PHẦN II
  (07/02/2006 - Số lần đọc: 11748)

  MÔ HÌNH QUẢN LÝ HỌC & DẠY PHẦN III
  (07/02/2006 - Số lần đọc: 10570)

  MÔ HÌNH QUẢN LÝ HỌC & DẠY PHẦN IV
  (07/02/2006 - Số lần đọc: 11249)

  GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO EMIS
  (07/02/2006 - Số lần đọc: 11109)

  GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
  (07/02/2006 - Số lần đọc: 11705)

  GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TIN HỌC TRUYỀN THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
  (07/02/2006 - Số lần đọc: 12468)

  Mô hình mã hoá học sinh trong Nhà trường Phổ thông
  (07/01/2006 - Số lần đọc: 11994)

  Lên đầu trang

  Những bài viết trong chuyên mục được nhiều người quan tâm
  Một lệnh mới rất quan trọng của School Viewer 5.0: lệnh tính Trung bình Môn học cho các môn học đặc biệt
  Tải chương trình quản lý nhà trường SVR 5.0 - bản dùng thử

  Những bài viết mới đưa lên website
  Tải miễn phí phần mềm TMark 5.5
  Tải miễn phí phần mềm CMark 5.5
  Phát hành phần mềm School Viewer 6.5 bản dùng thử
  Định hướng phần mềm chính của công ty School@net. Nhóm 9: phần mềm Quản lý học tập nhà trường phổ thông
  Tải và cài đặt phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5, hỗ trợ hoàn toàn thông tư 58/2011/TT-BGDDT
  Các điểm mới của phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5
  Thông báo: Công ty School@net phát hành phiên bản mới nhất phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5, hỗ trợ hoàn toàn thông tư 58/2011/TT-BGDDT
  Tải và cài đặt phần mềm School Primary Viewer 5.0, bản cập nhật hỗ trợ Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/10/2009 về Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học
  Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm School Viewer 6.0, bản cập nhật mới nhất
  Tải và cài đặt phần mềm School Viewer 6.0, bản cập nhật mới nhất

  Những bài viết trong các chuyên mục được nhiều người quan tâm
  Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý học tập Nhà trường - School Viewer bằng hình ảnh
  Các lựa chọn hệ thống của phần mềm School Viewer
  School Viewer 6.0: Hệ thống thông tin thông báo - nhắn tin nội bộ
  Những nét mới của SVR 5.0 Phiên bản final so với bản SVR 5.0 phát hành trước đó
  Những phát triển mới của phiên bản School Viewer 5.5
  Các điểm mới của phần mềm Quản lý Học tập nhà trường SVR 6.5
  Mô hình mã hóa HỌC SINH trong bài toán quản lý Nhà trường Phổ thông
  Tính điểm trung bình các môn học (TBCM) trong phần mềm School Viewer có gì đặc biệt
  Tải miễn phí phần mềm CMark 5.0
  Xét Danh hiệu thi đua và in Giấy khen tự động trong School Viewer

  Chủ đề mới cập nhật bài viết mới
 • Hoạt động của công ty
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Thông tin tuyển dụng
 • Thông tin khuyến mại
 • Sản phẩm mới
 • Dành cho Giáo viên
 • Lập trình Scratch
 • Mô hình & Giải pháp
 • IQB và mô hình Ngân hàng đề kiểm tra
 • TKB và bài toán xếp Thời khóa biểu

 •  
  CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
   
  Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  Phone: 024.62511017 - 024.62511081
  Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


  Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
  Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
  Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.