Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TV Lession- Bài 4: Soạn thảo hoạt động mô phỏng viết chữ cái Tiếng Việt
06/11/2014

Mô tả các bước khởi tạo và biên soạn hoạt động mô phỏng viết chữ cái tiếng Việt trong phần mềm TViet Lesson 2.0
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7746

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn