Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 6: So sánh bằng cách so sánh độ dài đoạn thẳng.
27/08/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: So sánh bằng cách so sánh độ dài đoạn thẳng.

Giao diện tương tác của Form này có 2 dạng:

Dạng 1: Tô màu đoạn thẳng.

Học sinh cần tô màu cho đoạn thẳng ngắn hơn hoặc dài hơn theo yêu cầu của bài toán.

Thao tác như sau:

- Nháy chuột lên bảng màu để chọn màu.

- Nháy chuột lên đoạn thẳng cần tìm. 

Các nút lệnh có ý nghĩa tương tự như các bài học khác của phần mềm.

 Kết thúc bài học.

 Làm lại từ đầu.

 Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

 Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

 Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

 Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

 

Dạng 2: Tìm trực tiếp đoạn thằng ngắn hơn, dài hơn.

Học sinh cần xác định đoạn thẳng nào ngắn hơn, đoạn nào dài hơn và thực hiện bài học bằng cách nháy chuột lên tên các đoạn thẳng để điền vào các vị trí trống sao cho mệnh đề viết trên màn hình là đúng.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

Tại vị trí Chọn kiểu toán chọn 1.

Chọn kiểu đoạn thẳng (nằm ngang, thẳng đứng) và chọn màu cần tô.

Nếu Chọn kiểu bài là kiểu 2 thì chỉ cần chọn tiếp kiểu đoạn thằng là nằm ngang hay thẳng đứng.

Chọn xong bấm nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7682

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn