Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 5 – Học từ, mở rộng vốn từ FORM Find-Right-Word: Tìm từ láy trong câu
16/12/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Form này được thiết kế dành riêng cho các bài luyện tìm và phân biệt các từ láy trong một đoạn văn bản cho trước.


Chức năng FORM

Cho trước một văn bản, nhiệm vụ của người sử dụng là tìm ra trong đoạn văn này các từ láy. Form sẽ cho phép thực hiện liên tục các bài luyện tập như vậy cho đến khi tìm ra hết các từ láy của văn bản hiện thời.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Trên màn hình hiện một đoạn văn bản cho trước. Nhiệm vụ của học sinh là tìm và xác định các từ láy có trên đoạn văn bản này.

Có 2 chế độ làm bài luyện như sau:

1. Chế độ kiểm tra nhanh

Dùng chuột nháy đúp lên một từ đơn nằm trong một từ láy tìm thấy. Form sẽ lập tức thông báo đúng hoặc sai và công việc tìm kiếm tiếp tục cho đến khi nào tìm xong tất cả các từ láy trong đoạn văn.

2. Chế độ kiểm tra bình thường

Với mỗi từ láy tìm thấy thực hiện thao tác sau: Dùng chuột đánh dấu chính xác từ này. Sau khi đánh dấu từ này sẽ đổi màu. Tiếp tục quá trình đánh dấu như vậy với các từ láy khác.

Sau khi đã tìm xong toàn bộ các từ láy của đoạn văn thì nháy nút để kiểm tra đúng hay sai.

Form sẽ thông báo Đúng hoặc Sai tương tự màn hình sau.

Muốn xem trợ giúp của phần mềm nháy nút . Khi nháy nút này, phần mềm sẽ hiện từ hoàn chỉnh trong một vài giây.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nút để làm lại bài luyện tập hiện thời.

Các thao tác nhập dữ liệu đầu vào cho Form này như sau:

1. Tại vị trí Kiểu thực hiện bài luyện chọn 1 trong 2 kiểu: Kiểm tra nhanh hoặc Kiểm tra bình thường.

2. Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu chọn 1 trong 2: Tự động sinh từ nguồn từ điển hoặc Người dùng tự nhập.

3. Nếu tại bước 2 chọn Tự động sinh từ nguồn từ điển thì tại vị trí Nguồn dữ liệu chọn từ điển tương ứng.

4. Nếu tại bước 2 chọn Người dùng tự nhập thì sẽ tiến hành nhập trực tiếp dữ liệu tại khung phía dưới màn hình.

- Phần mềm cho phép nhập 1 hay nhiều đoạn văn bản. Để bổ sung 1 đoạn mới nháy nút Thêm mới. Muốn xóa đoạn hiện thời nháy nút Xóa.

- Đoạn văn bản cần nhập trực tiếp vào khung hình.

- Để đánh dấu các từ láy trong văn bản thực hiện một trong 2 cách sau:

Cách 1: sử dụng cặp dấu ....

Cách 2: dùng chuột đánh dấu toàn bộ 1 từ láy, sau đó nháy nút .

Muốn xóa toàn bộ việc đánh dấu từ láy thì nháy nút .

Nút Kiểm tra dùng để kiểm tra xem đoạn văn bản hiện thời có đánh dấu đúng các từ láy hay không.

5. Muốn chuyển nhập dữ liệu từ một tệp ngoài thì nhập tên tệp tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp.

6. Nhâp dữ liệu xong nháy nút Chấp nhận để kết thúc.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7406

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn