Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bài 2. Soạn thảo bài giảng như một văn bản
14/11/2013

Bộ phần mềm GeoMath của Công ty Công nghệ Tin học nhà trường bao gồm các phần mềm sau:

1. 7 phần mềm GeoMath 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

2. Phần mềm thiết kế bài giảng tổng quát GeoMath Lesson.

Tất cả các phần mềm trên đều có chung 1 chức năng là cho phép khởi tạo, soạn thảo và trình diễn các tệp bài giảng môn Toán *.gmath.


Bài học này sẽ trình bày qui trình soạn thảo nội dung bài giảng như một văn bản bình thường.

1. Từ thanh công cụ chính nháy nút để vào chức năng soạn thảo bài giảng.

2. Trang soạn thảo bài giảng có dạng như hình sau.

Trên trang nội dung bài giảng chúng ta có thể soạn thảo văn bản như bình thường.

- Sử dụng thanh công cụ soạn thảo (tương tự như WORD).

- Có thể cắt, dán, sao chép thông tin từ các tệp WORD vào bài giảng hiện thời.

- Có thể chèn ảnh từ các tệp ảnh có sẵn.

- Có thể chèn ảnh từ các đối tượng GDL đã nhúng trong bài giảng (các đối tượng này hiện tại khung bên phải màn hình).

Hình ảnh sau cho ta thấy nội dung bài giảng hoàn chỉnh như một văn bản bình thường.


3. Bàng sau mô tả các nút lệnh trên thanh công cụ soạn thảo nội dung bài giảng.


Biểu tượng

Name

Ý nghĩa


Save

Ghi tệp hiện thời ra đĩa.


Save As

Ghi tệp bài giảng với tên khác.


Zoom out

Làm ẩn khung thông tin thuộc tính của tệp bài giảng hiện thời, phóng to cửa sổ soạn thảo.


Zoom int

Làm hiện khung thông tin thuộc tính của tệp bài giảng hiện thời, thu nhỏ cửa sổ soạn thảo.


Insert Table

Lệnh chèn bảng vào văn bản.


Math Type

Chèn biểu thức toán học Math Type vào văn bản hiện thời tại vị trí con trỏ.


Insert Picture

Chèn tệp hình ảnh vào văn bản hiện thời tại vị trí con trỏ.


Insert Word

Chèn nội dung của một tệp văn bản WORD vào văn bản hiện thời.


Superscript

Chỉ số trên.


Subscript

Chỉ số dưới.


Paragraph

Hiện hộp hội thoại Đoạn văn bản (Paragraph).


Change Color

Đổi màu chữ hoặc màu nền.


Font

Chọn Font chữ cho đoạn văn bản đã chọn hoặc cho đoạn văn bản tiếp theo.


Size

Chọn kích thước chữ cho đoạn văn bản đã chọn hoặc cho đoạn văn bản tiếp theo.


Bold

Kiểu chữ đậm.


Italic

Kiểu chữ nghiêng.


Underline

Kiểu chữ gạch chân.


Left Align

Căn thẳng hàng trái.


Right Align

Căn thẳng hàng phải.


Center Align

Căn thẳng hàng giữa.


Justified

Căn đều hai bên.


Zoom

Phóng to, thu nhỏ


Bullets

Tạo bullete cho đoạn văn bản.


Number

Đánh số đoạn văn bản.


Paragraph Mark

Ẩn, hiện dấu kết thúc đoạn.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7377

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn