Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 4 - Luyện chính tả FORM Place Letters (new): Xếp chữ (mới)
13/11/2013

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Form này được thiết kế dành riêng cho các bài luyện xếp chữ dành cho HS lứa tuổi 5-6.


Chức năng FORM

Form này được thiết kế để tạo ra các bài luyện ghép chữ tạo vần hoặc từ tiếng Việt hoàn chỉnh.

Form cho phép 4 dạng bài luyện sau:

1. Ghép chữ tạo âm đầu và âm vần.

2. Ghép chữ tạo từ hoàn chỉnh.

3. Ghép chữ theo mẫu có thể được nhập.

4. Ghép chữ tự do.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Trên màn hình trong khung cửa sổ chính là một từ hoặc một vần tiếng Việt, trong đó có một số vị trí trống được hiển thị bởi dấu "...". Cần điền vào các vị trí này, mỗi dấu chấm là một chữ cái để hoàn thiện bài luyện.

Cách thực hiện bài luyện tập này như sau:

Dùng chuột nháy lên chữ cái cần điền. Giữ và rê chuột lên vị trí dấu “.” cần điền và thả chuột. Thao tác tương tự với dấu tiếng Việt.

Nếu điền sai thì nhá đúp chuột lên chữ cái hoặc dấu đó để xóa đi.

Muốn xem trợ giúp của phần mềm nháy nút . Khi nháy nút này, phần mềm sẽ hiện từ hoàn chỉnh trong một vài giây.

Sau khi điền xong cho đoạn văn bản, nháy nút để kiểm tra bài làm đúng hay sai.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nút để làm lại bài luyện tập hiện thời.


Các thông tin sau có thể nhập trong cửa sổ nhập liệu của Form:

- Chọn kiểu bài luyện chính của Form.

Có 4 kiểu chọn như sau:


1. Ghép chữ, âm vần (prefix và syllable)

Bài luyện tự động sinh, ghép chữ để tạo prefix (âm đầu) hoặc syllable (âm vần).

2. Luyện ghép vần tạo từ (place letter to word)

Bài luyện sinh tự động, ghép chữ là prefix (âm đầu) hoặc syllable (âm vần) để tạo các từ hoàn chỉnh.

3. Bài luyện tự do theo mẫu (User defined)

Bài luyện làm theo các mẫu do người dùng nhập trực tiếp vào các File. Việc nhập các mẫu bài luyện này được thực hiện ngay trong cửa sổ nhập liệu này.

4. Bài luyện tự do hoàn toàn (Free Style)

Chế độ xếp chữ tự do. Trong chế độ này, người dùng được ghép chữ và dấu bất kỳ như hình dưới đây.


- Chọn bàng chữ cái Tiếng Việt hay Tiếng Anh.

- Nếu chọn kiểu bài luyện là: 3. Bài luyện tự do theo mẫu (User defined) thì cần nhập trực tiếp dữ liệu như sau:


+ Có thể mở 1 tệp đã tạo trước đó ra để nhập tiếp bằng cách nháy nút .

+ Muốn tạo 1 tệp dữ liệu mới thì nháy nút .

Khi đó cửa sổ sau xuất hiện cho phép nhập các bộ dữ liệu để luyện tập ghép chữ.


Mỗi bộ dữ liệu tập ghép chữ bao gồm:

+ Từ chính: một từ hoàn chỉnh bất kỳ.

+ Mẫu bài luyện. Mẫu này được lấy từ Tử chính sau khi thay thế 1 số ký tự bằng dấu “.”.

+ Có thể nhập thêm hình ảnh cho từ này.

+ Qui trình nhập như sau: Nháy nút Thêm mới. Sau đó nhập bộ dữ liệu. Nhập xong nháy nút Cập nhật. Muốn xóa 1 bộ dữ liệu thì nháy nút Xóa.

+ Nhập xong nháy nút Chấp nhận.

Sau khi thoát khỏi màn hình này có thể nháy nút để ghi lại tệp vừa nhập.


- Hai lựa chọn Kiểu sinh bài luyện có ý nghĩa sau:

+ Tự động sinh: Form tự động sinh bài luyện theo từ chính đã nhập, không theo các mẫu.

+ Theo dữ liệu đã nhập. Form sẽ thể hiện bài luyện theo đúng mẫu đã nhập.

Sau khi nhập xong dữ liệu thì nháy nút Chấp nhận để đóng cửa sổ nhập dữ liệu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7369

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn