Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chi tiết giao diện các bài luyện của phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt. 16. Phân loại quan hệ từ --> Tìm và phân loại các quan hệ từ
12/07/2013

Phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt bao gồm hơn 120 bài luyện đành cho học sinh ôn luyện phần kiến thức Luyện từ và câu trong SGK Tiếng Việt Tiểu học. Đây là một phần kiến thức rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp từ 1 đến 5.


Đây là bài viết tiếp theo mô tả các bài luyện tập về phân loại quan hệ từ trong câu trong phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt.


Phân loại trạng ngữ --> Tìm và phân loại các quan hệ từ


1. Tìm và xác định quan hệ từ trong câu - dạng 1.


Bài luyện tìm và xác định các từ đóng vai trò quan hệ từ trong câu.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ trong câu. Chú ý rằng quan hệ từ trong câu có thể có một hoặc nhiều từ tạo thành.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là quan hệ từ, sau đó nháy nút Từ quan hệ ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các quan hệ từ khác.

2. Tìm và xác định quan hệ từ trong câu - dạng 2.


Bài luyện tìm, xác định các từ đóng vai trò quan hệ từ trong câu, đồng thời phân loại các quan hệ từ này.

Trên màn hình cho trước một câu hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của học sinh này là là tìm ra các quan hệ từ trong câu. Chú ý rằng quan hệ từ trong câu có thể có một hoặc nhiều từ tạo thành. Sau khi tìm được thì tiến hành phân loại quan hệ từ vừa tìm được.

Thao tác như sau: dùng chuột đánh dấu từ, cụm từ là quan hệ từ, sau đó nháy vào một trong các nút ở bên phải. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai. Làm tiếp tục như vậy với các quan hệ từ khác.

3. Phân loại kiểu quan hệ từ trong câu.


Bài luyện phân loại quan hệ từ trong câu thông qua bài trắc nghiệm.

Trên màn hình hiện một câu hoàn chỉnh trong đó có quan hệ từ. Nhiệm vụ của học sinh là phân loại quan hệ từ này và nháy chuột lên đáp án đúng bên dưới. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7201

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn