Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 21. Thiết lập nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra
19/06/2013

Trong một bài viết trước khi nhắc đến thao tác nhập, sửa thông tin thuộc tính của đề kiểm tra, chúng tôi đã trình bày về khái niệm và chức năng thiết lập nhóm câu hỏi của đề kiểm tra.

Bài viết này được viết riêng cho thao tác quan trọng này đối với đề kiểm tra.Nhóm câu hỏi là gì và để làm gì?

Mô hình đề kiểm tra (*.qbt) của phần mểm iQB là một dãy các câu hỏi liên tục đánh số từ 1 đến N. Thông thường khi ra đề kiểm tra, các giáo viên thường sắp xếp các câu hỏi này theo nhóm để dễ phân biệt và làm cho đề kiểm tra trở nên sáng sủa, khoa học hơn.

Nhóm câu hỏi là một dãy con các câu hỏi của đề kiểm tra gốc. Các nhóm câu hỏi không được chồng lấn lên nhau.


Khi một đề kiểm tra mới được khởi tạo thì chỉ có 1 nhóm câu hỏi duy nhất. Giáo viên sau đó sẽ khởi tạo thêm hoặc điều chỉnh các nhóm câu hỏi này. Thông thường việc phân nhóm câu hỏi trong một đề kiểm tra thường theo các tiêu chí như Trắc nghiệm - Tự luận hay Lý thuyết – Bài tập.

Việc thiết lập nhóm câu hỏi của đề kiểm tra có các ý nghĩa sau:

- Làm cho đề kiểm tra được sắp xếp một cách khoa học hơnvà hiển thị đẹp hơn khi in ra giấy cho HS làm bài. Trong chức năng in đề kiểm tra có 1 lựa chọn cho phép in các tiêu đề của các nhóm câu hỏi này.

- Một ý nghĩa quan trọng nữa của việc tạo nhóm câu hỏi là phần mềm iQB sẽ luôn tuân thủ qui định: chỉ xáo trộn các câu hỏi trong cùng một nhóm. Như vậy việc tạo nhóm câu hỏi còn có ý nghĩa quan trọng nữa là kiểm soát tính hợp lý của việc hoán vị thay đổi thứ tự các câu hỏi trong đề kiểm tra.

1. Lệnh Tạo nhóm câu hỏi của đề kiểm tra đã có

Lệnh tạo nhóm của đề kiểm tra được thực hiện từ lệnh:

Đề kiểm tra ---> Thay đổi thông số đề kiểm tra ---> TAB: Thông tin nhóm câu hỏi.

Giao diện của chức năng này như hình dưới đây. Đây chính là giao diện cho phép người dùng thực hiện các thao tác: tạo nhóm, xóa nhóm, điều chỉnh nhóm.

Các thao tác này được thực hiện rất đơn giản như hình dưới đây đã chỉ ra.


Các nhóm câu hỏi sẽ bắt đầu bằng dòng đầu tiên của nhóm. Tại dòng này cột Nhóm sẽ ghi số thứ của nhóm câu hỏi hiện thời.

Thao tác tạo một nhóm mới:

- Chọn 1 dòng không là đầu nhóm (xem hình minh họa ở dưới).


- Nháy nút Tạo mới.

Kết quả lập tức được thể hiện như hình dưới đây.


Thao tác thay đổi thông tin của 1 nhóm:

- Chọn dòng đầu của nhóm. Thông tin của nhóm sẽ hiện tại khung bên cạnh.

- Sửa thông tin nhóm (tên nhóm, mô tả). Sau đó nháy nút Cập nhật.

- Muốn dịch dòng đầu lên nháy nút .

- Muốn dịch dòng đầu xuống nháy nút .

Thao tác xóa 1 nhóm:

- Chọn dòng đầu của nhóm.

- Nháy nút Xóa nhóm.

2. Chức năng tự động tạo nhóm câu hỏi khi khởi tạo đề kiểm tra

Chức năng tự động tạo nhóm câu hỏi trước khi khởi tạo thực sự đề kiểm tra được thực hiện tại bước 6/6 của chức năng Tạo đề kiểm tra của phần mềm.

Muốn thực hiện chức năng này hãy nháy chọn tại vị trí Tự động tạo nhóm và sắp xếp câu hỏi, sau đó nháy nút Chi tiết.


Ý tưởng của việc phân nhóm này như sau:

- Việc phân nhóm tự động có thể theo 1 trong 3 cách sau: (1) Tự luận - trắc nghiệm; (2) Lý thuyết - bài tập; (3) Ngắn - dài.

- Trước khi phân nhóm câu hỏi cần sắp xếp lại thứ tự các câu hỏi trong đề kiểm tra sao cho việc phân nhóm được tiến hành nhanh nhất.

Cửa sổ lệnh tạo nhóm và sắp xếp câu hỏi ban đầu có dạng như hình dưới đây.Muốn sắp xếp câu hỏi trong đề kiểm tra:

Thực hiện các thao các đặt khóa sắp xếp, cho phép thực hiện đặt tối đa 3 khóa như hình dưới đây.


Muốn tự động tạo nhóm câu hỏi:

Nháy chuột chọn sau đó chọn 1 trong các kiểu tự động phân loại nhón câu hỏi. Nháy nút Thực hiện để tiến hành phân loại nhóm câu hỏi. Kết quả phân loại sẽ thể hiện ngay trên màn hình.


Kết quả của phân loại nhóm sẽ thể hiện ngay trên màn hình như hình trên đây. Nháy nút Đóng để kết thúc công việc.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7132

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn