Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TLS – Test & Learning Subject 7.0 – Bộ phần mềm Kiểm tra và Ôn luyện kiết thức các môn học dành riêng cho học sinh trong nhà trường phổ thông
18/03/2013

TLS – Test & Learning Subject 7.0 là nhóm các phần mềm mới được phát hành nằm trong giải pháp phần mềm iQB của Công ty Công nghệ tin học Nhà trường School@net. Phần mềm được thiết kế dành riêng cho Học sinh trong các nhà trường phổ thông dùng để học tập, ôn luyện và kiểm tra kiến thức các môn học. Điểm đặc biệt nhất của các phần mềm TLS là tính năng cho phép học sinh đăng ký sử dụng phần mềm sẽ được thực hiện các bài ôn luyện, kiểm tra định kỳ kiến thức của mình theo các mẫu đề chính thức của Bộ GD&ĐT.


Sau đây là mô tả các chức năng chính của bộ phần mềm TLS – Test & Learning Subject 7.0:

- Mỗi phần mềm thuộc nhóm phần mềm TLS 7.0 chứa một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ của một môn học và một khối lớp, đồng thời chứa các mẫu đề kiểm tra tương ứng cho môn học này. Hiện đang có 22 phần mềm như vậy tương ứng với các môn học sau:

+ Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Địa 12.

+ Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 11.

+ Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 10.

+ Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh 9.

+ Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 8.

+ Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lí 7.

+ Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức các môn Toán, Lí 6.

- Mô hình làm việc của mỗi phần mềm TLS được mô tả trong sơ đồ sau:


- Trong mỗi phần mềm TLS được xây dựng sẵn một bộ dữ liệu sau:

+ Một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ phủ kín chương trình của một môn học và một khối lớp. Ngân hàng này sẽ có nhiệm vụ cung cấp câu hỏi cho các đề kiểm tra để học sinh ôn luyện và kiểm tra kiến thức.

+ Một danh sách đầy đủ các mẫu đề kiểm tra theo mẫu chung của Bộ GD&ĐT theo chương trình của môn học hiện thời. Các mẫu đề kiểm tra bao gồm đề kiểm tra 15 phút theo từng bài học, đề kiểm tra 1 tiết theo từng chương, phần và các đề kiểm tra học kỳ, cuối năm. Học sinh đăng nhập vào phần mềm sẽ được quyền thực hiện các bài kiểm tra định kỳ chính thức theo các mầu đề kiểm tra này.

- Một Mẫu bảng điểm gốc dùng để làm mẫu để tính toán điểm trung bình kiểm tra môn học cho mỗi học sinh đăng nhập vào phần mềm.

- Với người dùng bất ký, không cần đăng nhập vào phần mềm, có thể thực hiện được các chức năng sau:

+ Ôn luyện: chức năng cho phép người dùng có thể thực hiện việc ôn luyện, tự kiểm tra kiến thức của mình theo bất kỳ chủ đề kiến thức nào theo ý muốn. Phần mềm sẽ cho phép chọn chủ đề kiến thức cần ôn luyện, sau đó sẽ hiện màn hình cho phép ôn luyện từng câu tương ứng với chủ đề này. Thực hiện bài ôn luyện cho đến khi nào muốn dừng thì thôi.

+ Kiểm tra nhanh: chức năng cho phép thực hiện 1 bài kiểm tra nhanh, hoàn chỉnh theo các chủ đề kiến thức được chọn trước. Người dùng sẽ nhập các thông tin sau: số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và chủ đề kiếm thức cần kiểm tra.

+ Tạo, in đề kiểm tra: cho phép khởi tạo nhanh các tệp đề kiểm tra (qbt) từ danh sách các mẫu đề kiểm tra có trong Ngân hàng câu hỏi của phần mềm. Sau có có thể xem và in đề kiểm tra này ra máy in. Cho phép khởi tạo rất cả các loại đề kiểm tra, bao gồm trắc nghiệm và tự luận.

- Với các học sinh sau khi đã đăng ký và đăng nhập vào phần mềm sẽ được thực hiện thêm các chức năng sau:

+ Kiểm tra thử: chức năng cho phép học sinh tiến hành kiểm tra thử theo các đề kiểm tra trắc nghiệm chính thức của môn học. Điểm số sẽ không được lưu lại để tính toán.

+ Kiểm tra định kỳ (chính thức): đây là chức năng chính nhất của phần mềm, cho phép học sinh tiến hành kiểm tra định kỳ theo các đề kiểm tra trắc nghiệm chính thức của môn học. Điểm số sẽ được lưu lại để đưa vào bảng điểm và tính điểm trung bình cuối học kỳ và năm học. Chức năng này sẽ biến phần mềm TLS như một GIA SƯ nhỏ theo rõi quá trình học, ôn luyện và kiểm tra kiến thức của học sinh sau khi đăng nhập vào phần mềm. Phần mềm lưu lại quá trình kiểm tra của từng học sinh. Số lượng học sinh được phép đăng nhập vào phần mềm không hạn chế.

+ Xem bảng điểm và tính điểm trung bình môn học: cho phép học sinh sau khi đăng nhập vào phần mềm có thể xem, in bảng điểm của mình. Có thể tính toán các điểm TB môn học theo học kỳ và cả năm.

- Ngoài các chức năng chính trên, mỗi phần mềm TLS còn có các chức năng sau:

+ Xem thống kê câu hỏi trong Ngân hàng: Nháy nút trên thanh công cụ để thực hiện chức năng này. Chức năng cho phép xem thống kê chi tiết các loại, dạng câu hỏi theo từng chủ đề kiến thức.

+ Kiểm tra trực tuyến theo các đề kiểm tra: với các đề kiểm tra đang mở, nháy nút để vào chức năng kiểm tra trực tuyến theo đề này.

+ Mở, xem và in đề kiểm tra ra máy in: chức năng làm việc với các đề kiểm tra (tệp *.qbt) trên đĩa: nút dùng để mở một tệp đề kiểm tra, nút dùng để xem trước đề này ngay trên màn hình máy tính, nút có chức năng in đề kiểm tra ra máy in theo các mẫu biểu khác nhau.

- Tóm lại các phần mềm TLS – Test & Learning Subject 7.0 là một công cụ hỗ trợ rất tốt cho các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường dùng để tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến thức các môn học của mình.


- Mỗi phần mềm TLS được đóng gói riêng biệt theo mô hình bản quyền P-Code và có thể được download trực tiếp từ Website của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Địa chỉ download phần mềm tại đây: http://www.vnschool.net/modules.php?name=Product&file=CatalogListPCode#TLS.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7029

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn