Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Cấu trúc tệp *.tviet, tệp bài giảng tập viết chữ Việt của phần mềm Bài học tập viết chữ Việt
03/11/2012

tập viết tiểu họcChức năng chính và đặc biệt nhất của phần mềm Bài học tập viết chữ Việt là cho phép khởi tạo, điều chỉnh và trình diễn các tệp *.tviet. Có thể hiểu đơn giản, mỗi tệp *.tviet là một bài học, bài giảng phần kiến thức tập viết chữ Việt dành cho GV và HS cấp tiểu học.

Bài viết này sẽ mô tả cấu trúc hoàn chỉnh của các tệp *.tviet.1. Mô hình chung: mỗi bài học *.tviet bao gồm các hoạt động

Tương tự như các mô hình của các tệp bài giảng điện tử được thiết kế bởi Công ty Công nghệ Tin học nhà trường, mỗi tệp bài học tập viết chữ Việt *.tviet sẽ bao gồm một hay nhiều hoạt động. Mỗi hoạt động (hay còn gọi là ACTION) là một hoạt động nào đó của GV hay HS trên lớp học.

Như vậy cấu trúc chính của các tệp *.tviet là một dãy các hoạt động. Khi mở tệp *.tviet ở trạng thái soạn thảo, nội dung (hay mục lục) của bài học được hiển thị tại khung trái của màn hình như hình dưới đây:

tập viết tiểu học

Số lượng các hoạt động trong một tệp *.tviet là không hạn chế. GV được toàn quyền nhập bổ sung, xóa, thay đổi nội dung của các hoạt động này.

Trong quá trình soạn thảo tệp *.tviet, có thể sử dụng các nút tập viết tiểu học, tập viết tiểu họchoặc tập viết tiểu học để thực hiện các lệnh chuyển lên, chuyển xuống trong danh sách hoặc xóa hoạt động đang chọn hiện thời.

2. Cấu trúc cụ thể của các hoạt động trong tệp *.tviet

Mỗi hoạt động trong tệp *.tviet sẽ được chọn từ 4 kiểu sau:

1. Tiêu đề.

2. Bài học mô phỏng tập viết bảng chữ cái và chữ số tiếng Việt.

3. Bài học mô phỏng tập viết theo nội dung của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3.

4. Bài học luyện viết chữ Việt theo từ, cụm từ, câu và đoạn văn hoàn chỉnh.

Khi trình diễn một bài học, lần lượt các hoạt động này sẽ thể hiện trên màn hình. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các hình thức hoạt động này trong phần mềm.

2.1. Hoạt động: Tiêu đề

Tiêu đề là các hoạt động rỗng, chỉ có 1 trang ghi thông tin bằng chữ. Có thể hiểu đây là các trang tiêu đề, đề mục lớn của bài học.

Nút tập viết tiểu họctrên thanh công cụ chính dùng để bổ sung hoạt động Tiêu đề vào tệp *.tviet hiện thời.

Khi trình diễn, trang Tiêu đề có khuôn dạng như hình dưới đây:

tập viết tiểu học

2.2. Hoạt động: Bài học mô phỏng tập viết bảng chữ cái và chữ số tiếng Việt

Hoạt động này là các bài học cho phép HS quan sát và học cách viết bảng chữ cái và chữ số tiếng Việt.

Nháy nút tập viết tiểu học trên thanh công cụ chính để bổ sung bài học tập viết chữ cái và chữ số tiếng Việt.

Nội dung hoạt động này sẽ là một dãy các chữ cái hoặc chữ số. Có thể nhập một dãy bất kỳ.

Khi trình diễn, bài học này sẽ có dạng như hình sau:

tập viết tiểu học


Trên màn hình là một dãy ác chữ cái hoặc số. Nháy chuột lên một chữ bất kỳ sẽ hiện cửa sổ mô phỏng cách viết chữ cái này.

2.3. Bài học mô phỏng tập viết theo nội dung của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3

Hoạt động này cho phép HS quan sát và học viết theo một tập hợp các từ, cụm từ mẫu lấy từ một kho các từ mẫu có sẵn từ các bài học của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3.

Mỗi bài luyện bao gồm một hay nhiều từ mẫu do GV tùy chọn từ một danh sách gốc.

Nút tập viết tiểu họctrên thanh công cụ chính dùng để bổ sung bài học mô phỏng tập viết từ và cụm từ tiếng Việt.

Khi trình diễn, mỗi từ, cụm từ sẽ được thể hiện trên màn hình với các nút điều khiển kèm theo. Phần mềm cho phép điều khiển ngay trên màn hình các lựa chọn:

- Kiểu lưới nền: lưới ô vuông, lưới ngang hay lưới bảng xanh.

- Kiểu chữ 2 li hoặc 1 li.

- Điều khiển bật tắt chữ mờ và mẫu chữ.

Trang trình diễn hoạt động này có dạng như hình dưới đây.

tập viết tiểu học

2.4. Bài học luyện viết chữ Việt theo từ, cụm từ, câu và đoạn văn hoàn chỉnh

Hoạt động này cho phép hiển thị trên trang màn hình nội dung văn bản bất kỳ để HS luyện tập viết. Với hoạt động này, GV được quyền nhập nội dung tuy ý và ngoài ra còn có rất nhiều lựa chọn khác có thể thực hiện.

Nháy nút tập viết tiểu học trên thanh công cụ để bổ sung hoạt động dạng này trong tệp *.tviet.

Khi trình diễn hoạt động này trên màn hình có dạng như sau:

tập viết tiểu học

Các lựa chọn và chức năng của hoạt động này rất phong phú như sau:

- Nội dung text cần luyện tập viết tùy ý.

- Lưới kẻ ô vuông hoặc lưới ngang.

- Lưới 4 hàng hoặc lưới 5 hàng.

- Chữ 2 li hoặc chữ 1 li.

- Kích thước chữ, thụt vào so với lề trái.

- Kiểu viết chữ hoa 1 hoặc 2.

- In nội dung tập viết ra giấy.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6772

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn