Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả FORM Phân tích câu 1
13/05/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

FORM được thiết kế với chắc năng đơn giản là hỗ trợ phần luyện tập phân biệt và phân loại câu đơn giản. Phần kiến thức này có trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp 3, 4, 5.


Việc phân loại câu mức đơn giản được mô tả trong FORM này bao gồm các loại sau:

1. Phân loại câu tổng quát thành các loại:

- Câu kể.

- Câu hỏi.

- Câu cảm.

- Câu cầu khiến.

2. Phân loại câu thành câu đơn, câu ghép.

3. Phân loại câu kể đơn thành 3 loại:

- Kiểu câu Ai là gì?

- Kiểu câu Ai làm gì?

- Kiểu câu Ai như thế nào?

4. Phân loại kiểu quan hệ trong câu ghép.


Chức năng FORM

Chức năng chính của FORM là mô tả các bài luyện tập phân biệt và phân loại câu tiếng Việt ở mức đơn giản.

Có 4 dạng câu được hỗ trợ để sinh bài luyện cho FORM bai gồm:

- Phân loại câu tổng quát thành 4 loại: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu cầu khiến.

- Phân loại câu đơn, câu ghép.

- Phân loại kiểu câu kể đơn.

- Phân loại quan hệ trong câu ghép.

Dữ liệu được nhập trực tiếp vào FORM, từ tệp dữ liệu người dùng ADF hoặc sinh tự động từ nguồn từ điển phân tích câu có sẵn trong phần mềm.


Khuôn dạng FORM

Trên màn hình là dạng câu hỏi kiểu trắc nghiệm. Học sinh làm bài bằng cách nháy chuột lên đáp án đúng nhất.

Có 2 chế độ kiểm tra: kiểm tra bình thường và kiểm tra nhanh.

Trong chế độ kiểm tra bình thường, người dùng phải nháy nút thì phần mềm mới tiến hành kiểm tra và thông báo đúng hay sai.

Trong chế độ kiểm tra nhanh, ngay sau khi chọn đáp án, vài giây sau phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hay sai.

Muốn máy tính trợ gúp thì nháy nút , đáp án đúng sẽ chuyển màu xanh nhấp nháy trong một vài giây.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Sau khi làm xong nháy nút để chuyển sang bài tiếp theo.


Nhập dữ liệu cho FORM

Bộ dữ liệu cần nhập cho FORM này như sau:

- Tại vị trí Chế độ kiểm tra chọn 1 trong 2 chế độ: kiểm tra nhanh hay kiểm tra bình thường.

- Tại vị trí Kiểu nguồn dữ liệu lựa chọn 1 trong 2: Tự động sinh hay Nhập trực tiếp.

Nếu chọn Tự động sinh thì cần chọn tiếp kiểu bài luyện tại vị trí Chọn kiểu bài luyện ngay phía dưới dòng chữ Tự động sinh.

Nếu chọn Nhập trực tiếp thì có thể nhập trực tiếp dữ liệu câu hỏi vào FORM như sau:

- Chọn kiểu bài luyện tại vị trí Chọn kiểu, dạng bài luyện.

- Nhập nội dung yêu cầu bài luyện tại vị trí Yêu cầu, mô tả bài luyện.

- Nhập câu hỏi chính cần phân loại tại vị trí Câu chính.

- Chọn kiểu phân loại của câu này tại vị trí Kiểu câu.

Chú ý cần hiểu và chọn đúng kiểu câu tương ứng với từng dạng bài luyện tập cụ thể.

Nếu muốn nhập dữ liệu từ tệp ADF thì nhập tên tệp này tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu trực tiếp. Có thể nháy nút Nhập và sửa dữ liệu trực tiếp để vào một cửa sổ mới nhập dữ liệu cho tệp ADF này.

Trong cửa sổ này có thể nhập nhiều bài luyện đồng thời.

Nháy nút để bổ sung thêm bài luyện, sau đó nhập thông tin bài luyện này tưong tự như trên bao gồm:

- Chọn dạng bài luyện.

- Nhập yêu cầu, mô tả bài luyện.

- Nhâp câu chính và kiểu phân loại của câu này.

Sau khi nhập xong nháy nút Đồng ý để ghi lại kết quả.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5320

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn