Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình FORM Luyện đọc trong phần mềm Học và Dạy tiếng Việt 1
30/06/2010

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Chức năng Form:
Chức năng chính của Form này là cho phép người dùng sử dụng một công cụ đặc biệt để đặt các nét đánh dấu vào giữa các từ đơn của một văn bản cho trước.
Form cho phép thực hiện công việc này với nhiều văn bản độc lập với nhau.
Đoạn văn bản này được đi kèm với âm thanh lời đọc chuẩn của giáo viên. Người dùng được phép ghi âm trực tiếp giọng đọc của mình trong Form và sau đó nghe lại.


Form này được dùng trong phần bài học Tập đọc khi giáo viên hướng dẫn chi tiết cách đọc đúng và hay một đoạn văn bản cho trước, thường là một bài trong phần Tập đọc của sách giáo khoa.

Với Form này, giáo viên sẽ hướng dẫn trực tiếp với học sinh trên màn hình cách ngắt giọng khi đọc một đoạn văn bản bằng cách đánh dấu trực tiếp vào văn bản.

Khuôn dạng Form:

Trên màn hình trong khung cửa sổ chính là đoạn văn bản cần luyện đọc. Giáo viên sử dụng công cụ để tạo ra các nét bút đỏ thẳng đứng giữa các từ của văn bản, các nét này chỉ ra vị chí cần ngắt giọng khi đọc. Chú ý không đánh dấu vào vị trí giữa các từ đơn.
Kết quả của việc đánh dấu nét bút có dạng như hình dưới đây.

Để xóa một dấu đã đặt nhầm nháy chọn công cụ xóa sau đó nháy chuột lên nét bút để xóa.Muốn làm lại từ đầu nháy nút

Nháy vào các nút để phóng to, thu nhỏ kích thước chữ của văn bản.Nháy nút để nghe ghi âm giọng đọc chuẩn của văn bản hiện thời.
Để ghi âm lại giọng đọc của mình hãy nháy nút phía dưới bên phải màn hình. Sau khi đã ghi âm muốn nghe lại giọng mình thì nháy

Nhập dữ liệu trực tiếp cho Form:

Dữ liệu nhập trực tiếp vào Form bao gồm:

- Thông tin của ADF File được nhập tại dòng đầu tiên của cửa sổ nhập liệu này.

- Nhập tiêu đề trên và dưới của đoạn văn bản tại các vị trí Tiêu đề văn bản và Tiêu đề dưới văn bản.

- Mặc định Form cho phép nhập 1 văn bản. Muốn nhập nhiều hơn gõ số lượng văn bản cần nhập tại vị trí Số lượng văn bản và nhấn Enter. Sau đó nhập các đoạn văn bản chính tại khung chữ nhật ở phía dưới.

Hình ảnh sau cho thấy nhập đoạn văn bản thứ hai.

Nếu muốn kết quả việc sửa đổi văn bản được ghi vào ADF File thì sau khi nhập xong dữ liệu nháy nút

Nhập xong dữ liệu nháy nút Chấp nhận để kết thúc việc nhập.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4091

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn