Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu một số chức năng mới của phần mềm TKB 7.5
24/06/2009

Ngày 24/6/2009, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành chính thức phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu phiên bản mới TKB 7.5. Đây là một phát triển đột phá theo định hướng đã vạch ra trước đây của công ty: tiếp tục đi sâu vào các vấn đề tối ưu thời khóa biểu của lớp và giáo viên. Phiên bản mới TKB 7.5 đã đưa vào mới 2 chức năng phát triển rất đặc biệt sau: Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR và Các công cụ tự động tối ưu thời khóa biểu giáo viên (TOP)


1. Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR


2. Các công cụ tự động tối ưu thời khóa biểu giáo viên (TOP)URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3290

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn