Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần II
24/02/2009

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường là công ty chuyên sản xuất và thiết kế phần mềm giáo dục cho các nhà trường và học sinh Việt Nam. Trong số các phần mềm giáo dục đã được thiết kế tại công ty, nhóm phần mềm hỗ trợ học và dạy môn TOÁN cấp Tiểu học là các phần mềm được coi là đồ sộ nhất, được thiết kế công phu nhất và cũng là bộ phần mềm có lịch sử phát triển dài nhất.


Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần I

3. Mô hình kiến thức môn TOÁN trong trường Tiểu học

Trong phần này sẽ mô tả mô hình kiến thức môn TOÁN theo chương trình sách giáo khoa Tiểu học. Các khái niệm, định nghĩa được mô tả trong bài viết này là cơ sở cho việc thiết kế, mô phỏng và phân loại các dạng TOÁN trong chương trình.

3.1. Kiến thức và Chủ đề kiến thức

Các lõi tạo nên một chương trình giảng dạy môn học bao giờ cũng là các kiến thức hay còn gọi là chủ đề kiến thức. Như vậy mỗi chương trình môn học bao giờ cũng bao gồm một dãy các chủ đề kiến thức. Các kiến thức này có thể độc lập hoặc liên quan chặt chẽ với nhau, chủ đề kiến thức này phụ thuộc và dựa trên các chủ đề khác.

Do vậy việc đầu tiên cần tìm hiểu kỹ chính là mô hình kiến thức của chương trình môn học. Việc tìm hiểu và phân loại, đánh số các chủ đề kiến thức của môn học đóng vai trò then chốt trong việc hướng đến việc mô phỏng việc học và dạy trên máy tính.

Thông thường các chủ đề kiến thức sẽ được thiết kế theo mô hình cây. Ví dụ ta có mô hình cây sau mô tả một vùng kiến thức cụ thể:

3.2. Dạng toán và bài toán

Một khái niệm quan trọng nữa cần nhắc đến là các bài toándạng toán cụ thể. Thông thường ứng với mỗi chủ đề hay vùng kiến thức có thể có một hay nhiều dạng bài toán. Các bài toán hay dạng toán này do GV đưa ra với mục đích truyền đạt các kiến thức tương ứng cho học sinh.

Các bài toán với khuôn dạng tương tự nhau thường được nhóm lại trong khái niệm dạng toán. Như vậy dạng toán là khái niệm trừu tượng hơn các bài toán cụ thể.

Mỗi vùng hay chủ đề kiến thức có thể tương ứng với nhiều dạng toán cụ thể. Minh họa bằng hình ảnh dưới đây.


Và ngược lại mỗi bài, dạng toán lại có thể dùng cho nhiều chủ đề kiến thức khác nhau.

3.3. Bộ dữ liệu cho mỗi dạng toán được mô phỏng

Một trong những thông số quan trọng của việc mô phỏng các dạng toán là các bộ dữ liệu. Thông thường với mỗi dạng toán mô phỏng sẽ tương ứng với một bộ dữ liệu bao gồm 2 loại: dữ liệu VÀO (input) và dữ liệu RA (output).

Mô hình 1 bộ dữ liệu:

Sau đây là một vài ví dụ:

1. Dạng toán: phép cộng 3 số tự nhiên

2. Dạng toán: Giải toán bằng một phép tính.

Chú ý quan trọng:

- Các giá trị INPUT sẽ được tính toán tự động từ các giá trị đầu vào INPUT

- Các giá trị INPUT có thể nhập bằng ba cách: do người dùng nhập trực tiếp, hoặc lấy từ một bảng số có sẵn hoặc do chương trình tự động sinh. Trong hướng phát triển phần mềm này, chúng tôi đã thực hiện cả 3 cách nhập dữ liệu trên.

3.4. Mô hình kiến thức tổng quát của chương trình môn TOÁN Tiểu học

Mô hình các chủ đề kiến thức chính của chương trình môn TOÁN bậc Tiểu học được ghi trong bảng sau. Về tổng thể toàn bộ chương trình môn TOÁN bậc Tiểu học được chia thành 4 vùng chính: Số, Đo lường, Hình học và Giải toán. Chương trình sau được phân loại dựa trên bộ sách giáo khoa mới do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.

Các bài viết khác:

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần I

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần II

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần III

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần IV

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần V

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VI

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VII

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VIIIURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3015

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn