Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Download Cabri 3D files: SGK Hình 11. Chương I. Bài 2
19/06/2007

Minh họa hình vẽ bằng Cabri 3D theo SGK Hình học 11

Bài 2. Các tiên đề của hình học không gian


Hình Thể hiện Mô tả Tải tệp 3D
H5 H5. Giao điểm của hai mặt phẳng
Minh họa cho chứng minh định lý 1)Dịch chuyển các điểm C, D trên mặt phẳng P hoặc dịch chuyển điểm (màu đỏ) trên mặt phẳng Q để quan sát sự thay đổi trong không gian của mặt phẳng Q và giao điểm của P và Q.
Download
H6

H6. Minh họa cho định lý 2

Các điểm B, C có thể dịch chuyển trêb đường thẳng.

Nháy và rê chuột trực tiếp trên đường thẳng sẽ làm dịch chuyển đường thẳng này.
Download
H7

H7. Minh họa cho định lý 3 

Nháy vả rê chuột trực tiếp trên các đường thẳng a, b để làm chuyển động các đường thẳng này. Có thể dịch chuyển các điểm A, B trên các đường thẳng a, b tương ứng.
Download
H8

Hình 8. Minh họa cho ví dụ 1

 Dịch chuyển các điểm A, B, C, D trên mặt phẳng và điểm S trong không gian để quan sát sự thay đổi của các đối tượng hình học trên hình.

Download
H9

Hình 9. Minh họa cho ví dụ 2

 Các điểm A, B, C có thể được chuyển động tự do trên mặt phẳng P. Điểm O chuyển động trong không gian. Muốn chuyển dịch điểm O theo chiều thẳng đứng hãy nhấn giữ phím Shift trong khi dịch chuyển điểm. Các điểm A’, B’, C’ dịch chuyển trên các cạnh tương ứng của hình chóp OABC.

Download
H10

Hình 10. Minh họa cho ví dụ 3

Các điểm A, B, C chuyển động tự do trên mặt phẳng. Điểm O chuyển động trong không gian. Các điểm A’, B’, C’ chuyển động tự do trên các cạnh tương ứng. M chuyển động tự do trên mặt phẳng chính.

Dùng chuột dịch chuyển các điểm này để quan sát toàn bộ hệ thống.

Download


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1010

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn