Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 24: Phân tích số thành hàng và lớp (tổng quát)
13/09/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Phân tích số tổng quát theo hàng và lớp. Đây là dạng bài luyện phân tích số tổng quát.

Khuôn dạng của Form như sau:

Đây là dạng toán phân tích một số tự nhiên thành các hàng và lớp.

- Phân tích số theo hàng là phân tích một số tự nhiên theo từng hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, .....

- Phân tích theo lớp và phân tích số tự nhiên theo các bậc đơn vị, nghìn, triệu, tỉ.

Giao diện sau cho phép thực hiện việc phân tích theo cả hàng và lớp.

Với số đã được chọn trên màn hình, HS cần nhập các số là phân tích của số này theo các hàng và lớp cụ thể. Để nhập tại một ô, cần nháy chuột nhẹ trong ô để hiện con trỏ nhập. Nhập trực tiếp bằng cách gõ phím số hoặc nháy chuột vào các nút số màu đỏ trên màn hình.

Ý nghĩa các nút lệnh trong cửa sổ này như sau:

Kết thúc bài học.

Làm lại từ đầu.

Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

GV nhập số cần phân tích và chọn một trong 3 kiểu làm bài:

- Phân tích theo cả hàng và lớp.

- Phân tích theo hàng (không có phân tích theo lớp).

- Phân tích theo lớp (không có phân tích theo hàng).

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=7705

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn