Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 8: Học so sánh hai số bằng hình ảnh. Mô tả dành cho giáo viên.
28/08/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Học so sánh hai số bằng hình ảnh. Mô tả dành cho giáo viên.

Giao diện của mô phỏng này như sau:

Mô tả hoạt động của Form:

Hoạt động của giáo viên.

Giáo viên dùng chuột kéo thả các hình từ khung giữa màn hình sang hai khung trái, phải để tạo ra bài toán so sánh hai số bằng hình vẽ. Muốn hủy chọn hãy kéo thả hình đã có trong khung vào thùng rác .

Biểu tượng loa có ý nghĩa như sau:

 Chế độ tự động đọc số: Mỗi khi kéo thả một hình ảnh vào một trong hai khung, phần mềm sẽ đếm số hình trong khung này và đọc số này qua loa âm thanh.

 Chế độ tắt âm thanh: Tắt chế độ tự động đọc số.

Hoạt động của học sinh:

Học sinh thực hiện bài học bằng cách nháy chuột lên một trong 3 nút màu đỏ tương ứng với các phép so sánh < = >.

Khi đã nhập đáp án, nháy nút  để kiểm tra đúng hay sai.

Số lượng tối đa các hình được phép đưa vào màn hình là 20.

Nút  có chức năng làm lại từ đầu.

Sau khi làm xong một bài luyện, nháy nút  để chuyển sang bài tiếp theo với các hình mô phỏng khác.

Không có màn hình nhập trực tiếp dữ liệu.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=7685

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn