Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần V
26/02/2009

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường là công ty chuyên sản xuất và thiết kế phần mềm giáo dục cho các nhà trường và học sinh Việt Nam. Trong số các phần mềm giáo dục đã được thiết kế tại công ty, nhóm phần mềm hỗ trợ học và dạy môn TOÁN cấp Tiểu học là các phần mềm được coi là đồ sộ nhất, được thiết kế công phu nhất và cũng là bộ phần mềm có lịch sử phát triển dài nhất.


Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần I

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần II

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần III

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần IV

7. Các chế độ người sử dụng trong khi mô phỏng kiến thức

Các FORM mô phỏng học TOÁN bậc Tiểu học được thiết kế với các chế độ người dùng sau:

 

Sau đây là mô tả ngắn gọn các chế độ sử dụng này.

1. Chế độ dành riêng cho Giáo viên giảng dạy

Đây là chế độ đặc biệt dành riêng cho GV thao tác trên màn hình và tiến hành giảng dạy chủ đề kiến thức tương ứng. Các mô phỏng này được thiết kế trong những FORM riêng biệt khác với những mô phỏng thông thường khác.

Trong các mô phỏng này, GV sẽ thực hiện một loạt các thao tác để tạo thành các dạng bài toán kiến thức khác nhau dùng để hướng dẫn cho học sinh.

Xét một vài ví dụ của các FORM dành riêng cho chế độ giáo viên giảng dạy dưới đây.

 

 

2. Chế độ Giáo viên giảng dạy bình thường

Đối với các mô phỏng bình thường (các dạng toán) bao giờ cũng hỗ trợ chế độ cho GV giảng dạy. Thông thường chế độ giáo viên giảng dạy trong FORM có những đặc điểm sau:

- Không có hoặc hạn chế tính năng tự động tính điểm và khen thưởng khi làm bài tốt.

- Nút Trợ giúp sẽ đóng vai trò tự động điền số, giá trị vào vị trí nhập liệu giúp GV thực hiện việc hướng dẫn giảng dạy được tốt hơn.

- Đặc biệt trong chế độ làm việc của GV luôn có nút Nhập trực tiếp dữ liệu cho dạng toán hiện thời. Chức năng này rất quan trọng vì nó giúp GV hoàn toàn chủ động trong việc thiết kế kế hoạch bài giảng của mình trên lớp.

Đây là chế độ hoạt động của FORM định hướng việc giảng dạy trực tiếp của giáo viên. Giáo viên trong chế độ này có thể thực hiện những việc sau đây:

- Giảng dạy một vấn đề lý thuyết có mô phỏng minh họa trên màn hình.

- GV hướng dẫn giải 1 bài tập mẫu trên màn hình.

- GV gọi HS lên bảng làm bài tập theo mẫu có sẵn với dữ liệu do phần mềm tự sinh hoặc GV trực tiếp nhập dữ liệu ban đầu.

 

 

Để thực hiện tốt các chức năng nhập dữ liệu này, GV cần tìm hiểu kỹ FORM và dạng toán đang mô phỏng và tìm hiểu kỹ giao diện của FORM nhập dữ liệu.

Chú ý: Chế độ GV giảng dạy cũng có thể dành cho cha mẹ học sinh hướng dẫn con cái học tập ở nhà.

3. Chế độ Học sinh học, ôn luyện bình thường

Đây là chế độ dành cho người dùng là học sinh tự học, ôn luyện hoặc làm bài tập trực tiếp trên máy tính dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hay cha mẹ.

 

Các đặc thù chính của chế độ HS ôn luyện là:

- Giao diện với tương tác đầy đủ các chức năng chính: làm lại, kiểm tra, trợ giúp và làm bài tiếp theo.

- Phần mềm tự động chấm và cho điểm đánh giá khi làm bài, nhắc nhở khi làm sai và hiện đáp án đúng để HS theo rõi.

- Có chế độ tặng quà, phần thưởng khi HS đạt được nhiều điểm cao.

4. Chế độ Học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến

Một chế độ đặc biệt nữa được thiết kế trong phần mềm là chế độ cho HS làm bài kiểm tra trực tiếp. Chế độ này được thiết lập trong các phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 với mục đích kiểm tra và theo rõ học sinh khi học ở nhà.

 

Trong chế độ kiểm tra, HS sẽ phải làm liên tục các bài tập trong "yên lặng" tức là không có trợ giúp, không có kiểm tra xem làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đóng vai trò giám sát và theo rõi quá trình học tập, ôn luyện của học sinh.

Các bài viết khác:

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần I

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần II

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần III

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần IV

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần V

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VI

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VII

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VIIIURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=3023

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn