Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

121 chủ đề kiến thức được mô tả trong phần mềm HỌC TOÁN 2, phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa TOÁN 2 của NXBGD
25/12/2007

Bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 do công ty công nghệ Tin học Nhà trường School@net mới phát hành là BỘ PHẦN MỀM đồ sộ nhất của công ty trong lĩnh vực hỗ trợ học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên trong nhà trường. Toàn bộ kiến thức môn Toán bậc tiểu học đã được mô phỏng trên máy tính và được phân bổ thành các chủ đề kiến thức phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa TOÁN do Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành. Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả toàn bộ các chủ đề kiến thức của bộ phần mềm mới này để các gia đình, nhà trường có các thông tin chính xác hơn về bộ phần mềm mới này.

Bài viết này mô tả toàn bộ 121 chủ đề kiến thức trong phần mềm HỌC TOÁN 2 tương ứng với chương trình môn Toán lớp 2, là phần mềm tiếp theo của bộ 5 phần mềm mới được phát hành.


Màn hình dưới đây là hình ảnh ôn luyện kiến thức của học kỳ I.

Màn hình ôn luyện theo các chủ đề kiến thức của học kỳ II có dạng như hình dưới đây:

Trên màn hình các bạn sẽ thấy các nút lệnh có các hình ảnh, biểu tượng tượng trưng cho một phạm vi kiến thức đã phân loại của chương trình toán bậc tiểu học. Đó chính là mức phân loại gốc, đầu tiên của hệ thống phân loại 3 mức kiến thức của bộ phần mềm HỌC TOÁN.

Bảng phân loại mức gốc các chủ đề kiến thức.

Stt Biểu tượng của chủ đề kiến thức Mô tả tóm tắt nội dung
1

Cấu tạo, đếm, phân tích, đọc và viết số. Bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

Học đếm, cấu tạo và phân tích số, học đọc và viết số nguyên, thập phân và phân số.

4 phép toán chính với số là +, -, x, : các số nguyên, phân số và số thập phân.

Các dạng tính toán bằng hình, phép toán ngang, dọc và theo từng bước. Đây là nhóm các lệnh được thực hiện nhiều nhất trong chương trình sách giáo khoa môn Toán.

2

Đo lường và các phép toán với đơn vị đo lường.

Khái niệm, cách đo và tính toán trên các đơn vị đo lường như chiều dài, diện tích, thể tích và khối lượng. Các phép tính bao gồm: so sánh, đổi đơn vị đo và 4 phép toán với các đơn vị đo lường.

Các đại lượng đo lường chính của kiến thức này bao gồm: độ dài, diện tích, thể tích và khối lượng.

3

Xem đồng hồ, lịch và số đo thời gian.

Cách xem đồng hồ, lịch và tính toán trên số đo thời gian. Giải toán có lời văn liên quan đến thời gian.

4

Tiền Việt Nam, làm quen với tiền, tính toán các giá trị tiền Việt Nam.

Nhận biết tiền và tính toán trên giá trị tiền: so sánh, đổi tiền và 4 phép toán chính. Các bài toán liên quan đến tiền VN.

5

Hình học và các bài toán có liên quan đến hình học.

Các yếu tố hình học: điểm, hình tròn, vuông, tam giác. Nhận biết các hình hình học. Các bài toán tính độ dài, chu vi, diện tích, thể tích các hình hình học.

6

Các dạng bài toán cần giải có lời văn.

Các bài toán, dạng toán đố có lời văn như giải toán bằng 1, 2 phép tính, bài toán rút về đơn vị, bài toán tìm 2 số, bài toán tỷ số phần trăm, bài toán liên quan đến chuyển động.

7

Tính chất của số và các phép toán với số.

Các dạng toán liên quan như tính giao hoán, tính kết hợp của phép cộng, trừ, nhân, chia. Bài toán tìm X. Bài toán về chia hết cho 2, 3, 5, 9.

8

Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bản đồ và số La Mã.

Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bàn đồ, số La mã, ....

9

Biểu thức toán học, khái niệm và cách tính giá trị.

Các bài toán tính toán liên quan đến các biểu thức chứa chữ và 4 phép toán, có chứa ngoặc hoặc không có ngoặc.

10

Ôn tập.

Các kiến thức ôn tập và tổng luyện ôn theo từng học kỳ và cuối năm học.

Cách thực hiện ôn luyện theo 3 mức chủ đề kiến thức

Trong phần mềm HỌC TOÁN 2, hệ thống các chủ đề kiến thức được phân loại và thiết kế theo 3 mức: Mức GỐC, mức CHÍNH và mức CHI TIẾT.

Chủ đề mức GỐC thể hiện trên màn hình ôn luyện chính của phần mềm. Mỗi phần mềm có 2 màn hình ôn luyện chính: học kỳ I và học kỳ II.

 

 

Danh sách 121 chủ đề kiến thức của phần mềm

Cấu tạo, đếm, phân tích, đọc và viết số. Bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

 

 

Phân bổ theo học kỳ Chủ đề kiến thức CHÍNH Chủ đề kiến thức CHI TIẾT
1 Ôn tập số trong phạm vi 100 Đọc và viết số trong phạm vi 100
Phân tích số trong phạm vi 100
Phép cộng trong phạm vi 100
Phép trừ trong phạm vi 100
Luyện tập chung
Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20. Cộng 2 số có nhớ trong phạm vi 20
Trừ 2 số có nhớ trong phạm vi 20
Cộng 2 số tổng quát trong phạm vi 20
Trừ 2 số tổng quát trong phạm vi 20
Học cộng hai số có nhớ trong phạm vi 100 Cộng 19 với một số
Cộng 18 với một số
Cộng 17 với một số
Cộng 16 với một số
Cộng 15 với một số
Cộng 14 với một số
Cộng 13 với một số
Cộng 12 với một số
Cộng 11 với một số
Học trừ hai số có nhớ trong phạm vi 100 Số tròn chục trừ đi một số
11 trừ đi một số
12 trừ đi một số
13 trừ đi một số
14 trừ đi một số
15 trừ đi một số
16 trừ đi một số
17 trừ đi một số
18 trừ đi một số
Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100. Cộng 2 số có nhớ trong phạm vi 100
Trừ 2 số có nhớ trong phạm vi 100
Cộng trừ 3 số trong phạm vi 100 (có nhớ 1 lần hoặc 2 lần)
Cộng 2 số tổng quát trong phạm vi 100
Trừ 2 số tổng quát trong phạm vi 100
2 Bảng nhân với các số 1, 2, 3, 4, 5 Học bảng nhân bằng hình ảnh
Bảng nhân 2
Bảng nhân 3
Bảng nhân 4
Bảng nhân 5
Bảng nhân hỗn hợp trong phạm vi 5
Bảng chia với các số 1, 2, 3, 4, 5 Học bảng chia bằng hình ảnh
Bảng chia 2
Bảng chia 3
Bảng chia 4
Bảng chia 5
Bảng chia hỗn hợp trong phạm vi 5
Làm quen với các số trong phạm vi 1000 Tập đọc các số có 1, 2, 3 chữ số
Tập viết các số có 1, 2, 3 chữ số
Phân tích số có 2, 3 chữ số
So sánh các số tròn trăm có 3 chữ số
So sánh các số tròn chục có 3 chữ số
So sánh các số có 3 chữ số
Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000 Cộng không nhớ trong phạm vi 1000
Trừ không nhớ trong phạm vi 1000
Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000

 

 

Đo lường và các phép toán với đơn vị đo lường.

 

 

 

 

Phân bổ theo học kỳ Chủ đề kiến thức CHÍNH Chủ đề kiến thức CHI TIẾT
1 Độ dài: dm Đo đoạn thẳng bằng thước đo dm.
Vẽ đoạn thẳng bằng thước dm.
Đo độ dài đoạn thẳng theo mẫu.
So sánh độ dài
Các phép tính đơn giản với độ dài: cộng, trừ
Đổi đơn vị đo độ dài
Khối lượng: kg Khái niệm khối lượng: cân đồ vật bằng quả cân.
Khái niệm nặng hơn, nhẹ hơn
Các phép toán đơn giản với khối lượng: cộng, trừ
Khối lượng: lít Khái niệm dung lượng: đo lượng nước trong bình.
Khái niệm nhiều hơn, ít hơn. So sánh các đơn vị lít.
Các phép toán đơn giản với dung lượng: cộng, trừ
2 Độ dài: m, km Đổi các đơn vị đo
So sánh các đơn vị đo
Phép cộng, trừ các đơn vị đo
Phép nhân, chia các đơn vị đo
Độ dài: mm Đo đoạn thẳng bằng thước đo mm
Vẽ đoạn thẳng bằng thước mm
Đo độ dài đoạn thẳng theo mẫu.

 

 

 

 

Xem đồng hồ, lịch và số đo thời gian.

 

 

 

 

Phân bổ theo học kỳ Chủ đề kiến thức CHÍNH Chủ đề kiến thức CHI TIẾT
1 Xem đồng hồ Xem đồng hồ
Xem đồng hồ: dạng đơn giản
Xem đồng hồ: dạng phức tạp
Xem lịch tháng  
2 Xem đồng hồ Xem đồng hồ
Xem đồng hồ: dạng đơn giản
Xem đồng hồ: dạng phức tạp

 

 

 

 

Tiền Việt Nam, làm quen với tiền, tính toán các giá trị tiền Việt Nam.

 

 

 

Phân bổ theo học kỳ Chủ đề kiến thức CHÍNH Chủ đề kiến thức CHI TIẾT
2 Làm quen với tiền xu và tiền giấy Làm quen với tiền xu và tiền giấy
Tính tiền bằng hình ảnh Tính tiền theo hình ảnh các đồ vật
Tính tiền theo tiền Việt Nam
So sánh các loại tiền So sánh tiền tổng quát
So sánh tiền xu
So sánh tiền giấy
 
So sánh các giá trị tiền
Đổi các loại tiền Đổi tiền Việt Nam

 

 

 

Hình học và các bài toán có liên quan đến hình học.

 

 

 

 

Phân bổ theo học kỳ Chủ đề kiến thức CHÍNH Chủ đề kiến thức CHI TIẾT
1 Nhận biết các hình Nhận biết hình vuông, tròn, tam giác
Đếm hình vuông, tròn, tam giác
Phân loại hình
Nhận biết điểm và đường thẳng Nhận biết và tập vẽ điểm
Đếm điểm và đoạn thẳng
Nối điểm để tạo các đoạn thẳng
Nối điểm để tạo các hình
2 Đường gấp khúc Đường gấp khúc 3 đoạn
Đường gấp khúc 4 đoạn
Đường gấp khúc 5 đoạn
Đường gấp khúc tổng quát
Chu vi tam giác và tứ giác Chu vi tam giác
Chu vi tứ giác

 

 

 

 

Các dạng bài toán cần giải có lời văn.

 

 

 

 

Phân bổ theo học kỳ Chủ đề kiến thức CHÍNH Chủ đề kiến thức CHI TIẾT
1 Giải toán có hình vẽ Giải toán bằng 1 phép tính có hình vẽ
Giải toán bằng 1 phép tính Giải toán bằng 1 phép tính
2 Giải toán bằng 1 phép tính: cộng, trừ Giải toán bằng 1 phép tính: cộng, trừ
Giải toán bằng 1 phép tính: nhân, chia Giải toán bằng 1 phép tính: nhân, chia

 

 

 

 

Tính chất của số và các phép toán với số.

 

 

 

 

Phân bổ theo học kỳ Chủ đề kiến thức CHÍNH Chủ đề kiến thức CHI TIẾT
1 Tìm số hạng trong tổng Tìm số hạng trong tổng dạng a + x = b
Tìm số hạng trong tổng dạng a + b + x = c
Tìm số hạng trong tổng
Tìm số bị trừ trong hiệu Tìm số bị trừ (x-a=b)
Tìm số trừ trong hiệu Tìm số trừ (a-x=b)
2 Tìm thừa sổ của phép nhân Tìm thừa số của phép nhân (a.x = b)
Tìm số bị chia trong phép chia Tìm số bị chia của phép chia (x:a=b)

 

 

 

 

Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bản đồ và số La Mã.

 

 

 

Phân bổ theo học kỳ Chủ đề kiến thức CHÍNH Chủ đề kiến thức CHI TIẾT
1 Điền số vào dãy số Điền số vào dãy số: phạm vi 100
Điền số vào bảng số Điền số vào bảng số cộng, trừ
Chọn số chính xác Chọn số chính xác từ dãy số
2 Điền số vào bảng số Điền số vào bảng số cộng, trừ
Điền số vào bảng số nhân, chia
Điền số vào bảng số tổng quát
Điền số vào dãy số Điền số vào dãy số: phạm vi 1000


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=1694

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn