Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm Việt Games 6.2
23/02/2016

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Việt Games 6.2, Vui học Tiếng Việt 6.2.
Phần mềm bao gồm 6 trò chơi dành cho HS các lớp 2, 3, 4, 5.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=HoctiengViet&file=article&sid=8012

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn