Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Việt Games 10.1
23/02/2016

Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Việt Games 10.1 (Vui học Tiếng Việt 10.1).
Phần mềm này bao gồm 10 phần mềm trò chơi dành cho HS cấp Tiểu học (và cả THCS) dùng để vừa chơi vừa học môn Tiếng Việt.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=VietGames&file=article&sid=8014

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn