Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Việt Games 7
23/02/2016

Hướng dẫn chi tiết các trò chơi chính trong phần mềm Việt Games 7.


Trong phần mềm này có 7 trò chơi tiếng Việt dành cho các cháu từ 6 đến 8 tuổi.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=VietGames&file=article&sid=8013

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn