Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm Việt Games 6.1
23/02/2016

GIới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Việt Games 6.1
Phần mềm này bao gồm 6 trò chơi, tất cả đều là những trò chơi giáo dục, dành cho HS các lớp 1, 2, 3.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=VietGames&file=article&sid=8011

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn