Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm trò chơi giáo dục Việt Games
04/10/2010

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường - School@net đã bố chính thức sự ra đời của các phần mềm trò chơi giáo dục Việt Games và phát hành CD phần mềm trò chơi Việt Games 6.1, Việt Games 6.2 và Việt Games 7. Tất cả các phần mềm này đều có thể tải về sử dụng từ Internet. Việc lấy mã đăng ký của phần mềm có thể thực hiện bất cứ lúc nào và hoàn toàn miễn phí từ Website của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.


Khi cài đặt trò chơi Việt Games, máy tính sẽ tự sinh ra một Số đăng ký và yêu cầu bạn nhập vào Số Serial. Để có Số Serial bạn làm theo các bước sau:

1. Chép lại các ký tự trong ô Số đăng ký

2. Truy nhập vào trang web của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường theo địa chỉ: www.vnschool.nethoặc www.schoolnet.vn

3. Trên trang web, phần Sản phẩm chính, chọn Việt Games để vào trang sản phẩm Việt Games.

4. Tiếp tục, bên phải trang sản phẩm Việt Games, chọn nút Đăng ký miễn phí (Free Registration) để vào trang Đăng ký bản quyền trò chơi Việt Games.

5. Nhập các thông tin theo hướng dẫn

6. Lấy mã sử dụng phần mềm

7. Nhập các ký tự vừa chép vào ô Số Serial

8. Chọn Chấp nhận để hoàn tất việc đăng ký.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=VietGames&file=article&sid=4576

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn