Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn tải phần mềm và đăng ký sử dụng phần mềm trò chơi giáo dục Việt Games
27/10/2009

Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2009, tại văn phòng công ty Công nghệ Tin học Nhà trường, công ty School@net đã bố chính thức sự ra đời của 7 phần mềm Việt Games và phát hành CD phần mềm trò chơi Việt Games 7. Tất cả các phần mềm này đều có thể tải về sử dụng từ Internet. Việc lấy mã đăng ký của phần mềm có thể thực hiện bất cứ lúc nào và hoàn toàn miễn phí từ Website của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Sau đây là Video hướng dẫn tải phần mềm và đăng ký sử dụng phần mềm trò chơi giáo dục Việt Games


Tải Video hướng dẫn tải phần mềm và đăng ký sử dụng phần mềm trò chơi giáo dục Việt GamesURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=VietGames&file=article&sid=3608

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn