Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Để làm xuất hiện hay mất đi thanh công cụ (chứa các biểu tượng lệnh), chúng tôi phải thực hiện những thao tác nào?
14/02/2006

Trả lời:
- Để xuất hiện một thanh công cụ - Toolbar, từ thanh thực đơn thực hiện lệnh Khung nhìn/Thanh công cụ và chọn thanh công cụ bạn cần xuất hiện.
- Để làm mất một thanh công cụ, kích và giữ chuột trái vào đường kẻ giữa các nút lệnh, kéo thanh công cụ này ra giữa màn hình, sau đó kích vào nút đóng Close (có dấu "x") ở góc trên-phải.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=67

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn