Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Qui trình tạo tài khoản, đăng ký sử dụng trang Cùng học (cunghoc.vn)
29/10/2015

1. Tạo tài khoản truy cập Cùng học

Muốn truy cập Cùng học, bạn cần tạo 1 tài khoản. Tài khoản này là duy nhất, vĩnh viễn và chỉ cần tạo đúng 1 lần.


Khi vào trang Cùng học (chỉ cần gõ cunghoc.vn) bạn sẽ nhìn thấy nút sau ở góc phải trên màn hình.

Nháy vào nút này để tạo 1 tài khoản truy cập Cùng học. NHỚ CHỈ LÀM VIỆC NÀY ĐÚNG 1 LẦN.

Xuất hiện trang Đăng ký thành viên mới. Bạn cần điền thông tin vào 3 khu vực, 3 bước như sau:

Xuất hiện màn hình như sau:

Sau khi khởi tạo tài khoản thành công, bạn có thể đăng nhập vào Cùng học thông qua nút Đăng nhập. Có thể để chế độ ghi nhớ để từ lần sau sẽ đăng nhập tự động vào trang Cùng học này.

Sau khi tạo tài khoản mới, bạn sẽ được dùng toàn bộ Cùng học miễn phí trong 3 ngày.

Sau thời gian trên, bạn cần mua Phiếu sử dụng Cùng học.

2. Mua phiếu sử dụng Cùng học

Phiếu Cùng học có thể mua tại các nhà sách, đại lý, hoặc mua trực tuyến.


Bên trong mỗi phiếu Cùng học sẽ có 1 sử dụng Cùng học.

3. Nhập mã để có bản quyền sử dụng Cùng học

Sau 3 ngày sử dụng miễn phí, Cùng học sẽ yêu cầu bạn nhập Mã sử dụng Cùng học để đăng ký dịch vụ.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7985

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn