Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các chương trình tập huấn giáo viên của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường 2015
12/05/2015

Đây là danh sách chương trình đạo tạo giáo viên của Công ty School@net trong năm 2015.


 

Stt

Mã / Tên chương trình đào tạo

Đối tượng / thời gian

Mô tả ngắn nội dung chương trình

1.

CUNGHOC

Hướng dẫn sử dụng trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học (cunghoc.vn).

1 ngày.

GV trong nhà trường phổ thông.

 

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm và công cụ trên Cùng học (cunghoc.vn).

Chương trình này có thể tách riêng cho từng khối giáo viên:

- Khối GV mầm non.

- Khối GV Tiểu học.

- Khối GV THCS, THPT.

2.

Mamnon / Phần mềm dành cho mầm non, mẫu giáo

1 buổi

Giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo

 

- Hướng dẫn sử dụng các phần mềm Bé họa sĩ, Bút chì thông minh, Học vần tiếng Việt.

- Hướng dẫn cách sử dụng, kết nối, cắt dán dữ liệu từ các phần mềm trên vào bài giảng điện tử.

3.

TOAN-TV / Học, Dạy Toán, Tiếng Việt

1 ngày

GV đang dạy các lớp 1, 2, 3, 4, 5 trong nhà trường tiểu học.

 

Hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm Dạy Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5 và Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5.

4.

TVCV / Hướng dẫn các phần mềm tập viết chữ Việt

1 ngày.

GV đang dạy các lớp 1, 2, 3 trong nhà trường tiểu học.

 

Hướng dẫn các phần mềm tập viết chữ Việt của công ty School@net:

- Tập viết chữ Việt 1, 2, 3. Mô phỏng toàn bộ các bài học Tập viết chữ theo SGK và Vở tập viết 1, 2, 3.

- TViet Lesson. Biên soạn bài giảng điện tử phần tập viết chữ Việt.

- TVBook. Phần mềm chuyên nghiệp thiết kế sách và vở tập viết chữ Việt.

5.

iQB / Hướng dấn sử dụng phần mềm quản trị ngân hàng câu hỏi iQB 8.0

1 ngày.

GV trong nhà trường phổ thông.

 

Hướng dẫn cụ thể các bước làm việc các phần mềm lõi chính của iQB 8.0 dùng để quản trị ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra.

- Phần mềm iQB Lion / Leo / Cat / Rabbit / Moon.

6.

TestMaker / Kiến tạo đề kiểm tra kiến thức

1 buổi.

GV trong nhà trường phổ thông.

 

Bộ phần mềm kiến tạo và chỉnh sửa đề kiểm tra dành cho giáo viên.

- Phần mềm iQB Quiz Maker.

- Trực tiếp nhập đề kiểm tra bằng phần mềm iQB Cat.

- Các công cụ Tạo đề kiểm tra trên Cùng học.

- Nhúng các đề kiểm tra này vào bài giảng điện tử.

7.

iQB.net / Khai thác Ngân hàng câu hỏi trên mạng iQB.net

1 buổi.

GV trong nhà trường phổ thông.

 

Hướng dẫn sử dụng các công cụ chính trên Cùng học khai thác CSDL của iQB.net. Các công cụ bao gồm:

- Kiểm tra nhanh.

- Kiểm tra kiến thức.

- Ôn luyện trực tuyến.

- Kiểm tra chính thức.

- Thi THPT và đại học.

- Tạo đề kiểm tra Online.

8.

Geogebra / Hướng dẫn sử dụng phần mềm Toán học động Geogebra.

1 ngày.

GV dạy toán trong trường tiểu học, THCS, THPT

 

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ các hình động hỗ trợ giảng dạy môn Toán.

- Vẽ hình phẳng.

- Vẽ hình không gian.

- Làm việc với cửa sổ đại số CAS.

9.

BGPPT / Thiết kê bài giảng điện tử

1 buổi.

GV trong nhà trường phổ thông.

 

Hướng dẫn các công cụ chính để giúp GV tự thiết kế 1 bài giảng điện tử trên máy tính (ví dụ sử dụng PowerPoint). Các kỹ năng chính như: cắt, chụp ảnh màn hình, thu âm, thu video, cắt dán video, kiến tạo video.

10.

BGElearning / Thiết kê bài giảng điện tử elearning

1 buổi

GV trong nhà trường phổ thông.

 

Hướng dẫn GV thiết kế bài giảng kết hợp với Adobe Presenter để xuất ra HTML (bài giảng elearning).

 

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7863

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn