Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Từ iQB đến iQB.net
28/05/2014

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường đang trong kế hoạch nâng cấp và chuyển đổi hệ thống và mô hình phần mềm Ngân hàng câu hỏi iQB từ mô hình hiện nay lên mô hình mạng iQB.net.


Vậy iQB.net là gì? Sự khác biệt giữa iQB và iQB.net ở những điểm nào.

Bài viết này sẽ điểm qua sự khác biệt và những đặc điểm chính của mô hình chuyển đổi iQB --> iQB.net

1. Mô hình iQB cũ và iQB.net

Mô hình iQB cũ là mô hình các CSDL ngân hàng câu hỏi – Database độc lập, lưu trữ trên các máy tính PC thông thường. Đặc điểm chung của mô hình này như sau:

- Mỗi CSDL Ngân hàng câu hỏi là 1 tệp *.iqb thông thường, lưu trữ trên các máy tính PC, có thể sao chép, vận chuyển từ máy tính này đến máy tính khác.

- Mỗi tệp *.iqb chứa 1 Ngân hàng câu hỏi hoàn chỉnh, độc lập.

- Một phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi (ví dụ iQB Leo, iQB Cat, ...) có thể làm việc độc lập và trực tiếp với từng tệp *.iqb như một CSDL ngân hàng câu hỏi hoàn chỉnh.

- Mỗi Ngân hàng câu hỏi có 1 hệ thống quản trị, User riêng biệt.

Mô hình iQB.net là mô hình mới của hệ thống Ngân hàng câu hỏi với đặc điểm lớn nhất là tất cả các ngân hàng câu hỏi kiến thức sẽ được chuyển lưu trữ trên Internet, trong các hệ thống đám mây và trong suốt với người sử dụng. Một vài đặc điểm của mô hình iQB.net như sau:

- Vì không lưu trữ riêng biệt, độc lập như mô hình cũ, nên hệ thống iQB.net sẽ không phân loại thành các tệp *.iqb riêng biệt.

- Hệ thống các ngân hàng câu hỏi môn học sẽ được tập trung trên Internet với 1 hệ thống quản trị chung, thống nhất hệ thống người dùng, quản trị cho tất cả hệ thống.

- Đối với người sử dụng sẽ vẫn nhìn thấy các Ngân hàng câu hỏi độc lập như trong mô hình iQB cũ, tức là vẫn phân biệt rõ từng Ngân hàng câu hỏi môn học độc lập.

Hình ảnh sau cho ta thấy đối với người sử dụng sẽ không thể nhận biết được sự khác nhau giữa mô hình iQB cũ và mô hình iQB.net.

2. Sự giống nhau và khác nhau giữa iQB cũ và iQB.net

- Cả 2 hệ thống iQB cũ và iQB.net đều vẫn dựa trên mô hình đề kiểm tra (*.qbt, *.qbtz) và hệ thống Kiểm tra trực tuyến giống nhau.

- Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 hệ thống iQB cũ và iQB.net chính là các phần mềm sẽ được xây dựng.

- Các phần mềm làm việc với CSDL ngân hàng câu hỏi của 2 mô hình iQB cũ và iQB.net như sau:

iQB hiện thời

iQB.net

- iQB Leo

- iQB Cat (bản Cơ sở, bản Đầy đủ).

- iTQMaker

iqb Moon

iqb Sun

 

- Các phần mềm vẫn dùng chung được cho cả 2 hệ thống:

+ iQB Quick Maker

+ iQB Magic Test

+ iTester

+ iTester Pro

+ iTestMixer

+ iCloudTesterURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7600

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn