Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm TVBOOK – Vở tập viết chữ Việt
01/04/2014

Bài viết này mô tả sơ lược giao diện và các chức năng chính của phần mềm VỞ TẬP VIẾT CHỮ VIỆT, phần mềm thiết kế sách tập viết chữ Việt đầu tiên của Việt Nam.

 


Sau khi cài đặt phần mềm, biểu tượng của phần mềm có dạng như sau:

Nháy đúp chuột lên biểu tượng này để chạy phần mềm.

1. Giao diện phần mềm

Giao diện chính của phần mềm có dạng sau:

Toàn bộ các chức năng chính của phần mềm tập trung trên thanh công cụ chính nằm ở phía trên màn hình.

Bên phải là thanh 3 công cụ hệ thống của phần mềm như sau:

2. Mô tả thanh công cụ chính

Thanh công cụ chính bao gồm các nút lệnh làm việc với các tệp *.tvbook.

Tổng thể thanh công cụ này được chia làm 2 nhóm: Công cụ Hệ thống và Công cụ soạn thảo Nội dung.

Thanh công cụ Hệ thống bao gồm các nút lệnh làm việc trực tiếp với tệp *.tvb như sau:

Thanh công cụ Nội dung bao gồm các nút lệnh liên quan đến Nội dung như sau:

3. Bảng mô tả các nút chức năng của thanh công cụ chính phần mềm

Các công cụ hệ thống

Chức năng

Nút lệnh

Ý nghĩa

Khởi tạo tệp *tvb mới

tvbook

Tạo mới một tệp *.tvb trên đĩa.

Mở tệp *tvb

Mở một tệp *.tvb có sẵn trên đĩa để soạn thảo hoặc in ấn.

Đóng tệp *tvb đang mở

Đóng tệp *.tvb đang mở hiện thời.

Ghi tệp

Ghi dữ liệu ra tệp đang làm việc.

Ghi tệp với tên khác

Ghi tệp hiện thời với tên khác.

Các lựa chọn hệ thống

Mở hộp hội thoại các lựa chọn chung, hệ thống của phần mềm. Các lựa chọn này sẽ được áp dụng cho tât cả các tệp *.tvb.

Print Preview

Xem trước và in toàn bộ nội dung tệp *.tvb đang mở ra máy in.

Trình diễn

Trình diễn tệp *.tvb đang mở theo từng đối tượng văn bản. Chức năng này phục vụ việc giảng dạy của giáo viên trên lớp.

Các công cụ soạn thảo nội dung.

Chức năng

Nút lệnh

Ý nghĩa

Nhập thông tin chung của tệp vở tập viết *.tvb

Mở cửa sổ và cho phép nhập các thông tin chung của tệp *.tvb hiện thời.

Nhập thông tin Tiêu đề (Title) cho vở tập viết.

Chứcnăng nhập Tiêu đề (Title) của tệp Vở tập viết. Khi in ra giấy, Tiêu đềnằm ngay tại trang đầu tiên sau trang bìa và trước tất cả các nhóm thôngtin văn bản.

Bổ sung đối tượng Text Line.

Chức năng bổ sung thêm mới một đối tượng Dòng văn bản (Text Line) vào cuối danh sách của tệp *.tvb hiện thời.

Bổ sung đối tượng Paragraph Text

Chức năng bổ sung thêm mới một đối tượng Đoạn văn bản (Paragraph Text) vào cuối danh sách của tệp *.tvb hiện thời.

Bổ xung đối tượng Image Char

Chức năng bổ sung thêm mới một đối tượng Hình ảnh ký tự (Image Char) vào cuối danh sách của tệp *.tvb hiện thời.

Print Preview

Chức năng xem trước (Print Preview) toàn bộ tệp *.tvb hiện thời.

Trình diễn

Chức năng trình diễn theo từng nhóm văn bản của tệp *.tvb hiện thời.

Các công cụ soạn thảo nội dung.

Chức năng

Nút lệnh

Ý nghĩa

Thông tin chung

Nhập thông tin chung của nhóm văn bản hiện thời (đang soạn thảo).

Nội dung

Nhập thông tin nội dung chi tiết cho nhóm văn bản hiện thời.

Chèn Hình ảnh – Ký tự

Chứcnăng cho phép hiển thị bảng chữ cái và số và chèn các hình ảnh này vàonội dung của đối tượng Image Char. Chức năng này chỉ có trong khi soạnthảo các đối tượng Image Char.

Chèn ký hiệu

Chứcnăng cho phép chèn các ký tự hỗ trợ tập viết vào các đối tượng văn bản.Chức năng này không áp dụng cho đối tượng Image Char.

Print Preview

Chức năng xem trước (Print Preview) riêng đối tượng đang soạn thảo

4. Giao diện soạn thảo tệp TVbook

Giao diện soạn thảo một tệp *.tvbook có dạng như hình sau:

Sau khi mở tệp *.tvbool, nháy lên nút trên thanh công cụ hệ thống để vào màn hình soạn thảo tệp tvbook này.

Bên trái màn hình là DS các đối tượng văn bản hiện có trong tệp *.tvb đanglàm việc. Tại một thời điểm có 1 đối tượng văn bản đang được kích hoạt. Bên phải là cửa sổ soạn thảo nội dung chính của đối tượng này. Khi lần đầu tiên khởi tạo thì danh sách này rỗng.

Chú ý 2 hệ thống thanh công cụ.

- Phía trên là thanh công cụ chung của phần mềm.

- Phía bên phải là thanh công cụ riêng cho cửa sổ soạn thảo hiện thời.

Nháy nút để đóng cửa sổ soạn thảo, quay về giao diện chính của phần mềm. Khi đóthanh công cụ hệ thống xuất hiện cho phép thực hiện các chức năng hệthống của phần mềm.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7559

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn