Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 2-Câu hỏi mở - Open Questions. Form Text Correction 2: Sửa trực tiếp văn bản 2
22/10/2013

Form Sửa Text trực tiếp 2 là một mở rộng của Form Sửa Text trực tiếp (Text Correction Form) đã được thiết kế. Form mở rộng này đã bổ sung thêm một loạt các chức năng tự động sinh bài luyện.

Nhớ lại rằng Form Text-Correction có các chức năng chính là sửa text, văn bản trực tiếp trên màn hình.


Trên thực tế có rất nhiều bài luyện môn Tiếng Việt trong đó yêu cầu học sinh sửa trực tiếp vào một đoạn văn bản cho trước. Các bài tập kiểu này có thể là:

- Yêu cầu điền đủ vào các vị trí còn khuyết, trống.

- Yêu cầu thêm, bớt các dấu chấm câu sao cho đúng.

- Yêu cầu sửa lại các lỗi chính tả trong văn bản.

FORM này được thiết kế chung để mô phỏng tất cả các dạng bài luyện dạng đó.

Các bài luyện dạng này được sử dụng rất nhiều trong các mục kiến thức môn Tiếng Việt như mở rộng vốn từ, sửa lỗi chính tả, phân tích câu, luyện từ và câu, tập viết, tập làm văn.

Chức năng của Form:

FORM có chức năng cho phép người dùng sửa lỗi trực tiếp trên một văn bản cho trước. Ngoài ra Form còn có chức năng tự động sinh các bài luyện với nhiều tham số đầu vào khác nhau.


Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form


Trên màn hình thể hiện một đoạn văn bản trong đó có một số lỗi chính tả hoặc logic. Nhiệm vụ của người dùng là phát hiện các lỗi này và trực tiếp sửa lỗi ngay trên màn hình.

Nháy nút để kiểm tra việc sửa lỗi của mình đã đúng chưa. Khi nhày nút này, nếu việc sửa lỗi chưa hết, phần mềm sẽ hiện thông tin của văn bản đúng ở khung cửa số bên phải và chỉ ra còn bao nhiêu vị trí còn chưa đúng.


Trong quá trình sửa lỗi có thể nháy nút để xem các gợi ý. Giao diện của màn hình xem gợi ý có thể như hình dưới đây.


Cửa sổ màn hình Gợi ý. Trong khung bên phải sẽ chỉ ra các lỗi cần sửa của bài luyện.

Làm xong nháy nút để kết thúc và chuyển sang bài luyện tiếp theo.


Chọn kiểu sinh dữ liệu. Nếu chọn Người dùng tự nhập thì cần nhập tiếp các thông tin sau:

- Chọn các lựa chọn cho Chế độ kiểm tra lỗi văn bản Kiểu kiểm tra lỗi văn bản tương ứng.

- Nhập yêu cầu của bài luyện tại vị trí Câu yêu cầu.

- Nhập văn bản gốc không lỗi vào vị trí Đoạn văn bản gốc.

- Nhập đoạn văn bản sẽ thể hiện cho người làm bài tại vị trí Đoạn văn bản cần sửa. Nút Tự động sinh sẽ tự động sinh 1 đoạn văn bản gốc lấy từ từ điển văn bản có sẵn trong phần mềm, đồng thời tự động sinh cả văn bản cần sửa.

- Nếu muốn nhập thông tin tệp adf để chuyển nhập dữ liệu thì nhập tên File vào vị trí dòng trống phía dưới.

- Muốn nhập trực tiếp dữ liệu vào tệp này thì nháy nút Nhập, sửa trực tiếp. Sẽ xuất hiện cửa sổ sau để nhập thông tin đầu vào của Form vào tệp này. Giao diện của chức năng này như hình dưới đây:


+ Nhập số lượng bài luyện trực tiếp tại vị trí Số lượng đoạn văn bản.

+ Sau đó với mỗi bài luyện sẽ cần nhập yêu cầu bài luyện và 2 văn bản: một văn bản gốc và một văn bản cần sửa.

+ Nhập xong nháy nút Đồng ý.

Nếu chọn phương án Tự động từ nguồn từ điển thì các bước tiếp theo như sau:

- Chọn nguồn từ điển tại vị trí Nguồn từ điển.

- Chọn dạng bài luyện cụ thể. Cho phép chọn một trong 5 dạng bài luyện sau:


- Với mỗi dạng bài luyện cần nhập thêm các tham số tương ứng ngay phía dưới.

+ Phân biệt âm đầu: cần chọn tiếp cặp Prefix.

+ Phân biệt âm vần: cần chọn tiếp cặp Syllable.

+ Phân biệt dấu: cần chọn tiếp cặp dấu.

+ Phân biệt dấu ngắt câu: cần chọn tiếp dấu cụ thể.

Với mỗi dạng bài luyện trên, phần mềm sẽ lấy dữ liệu tự động từ nguồn từ điển và sinh bài luyện bằng cách đảo các cặp prefix, syllable, dấu, chuyển chữ hoa thành chữ thường hoặc xóa đi các dấu ngắt câu tương ứng.

Nhâp xong tất cả thì nháy nút để kết thúc quá trình nhập dữ liệu.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7321

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn