Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thao tác 24. Tạo nhanh đề kiểm tra
19/06/2013

Chức năng Tạo đề kiểm tra nhanh được đưa vào phần mềm với mục đích cung cấp thêm cho các giáo viên một công cụ nữa để tạo thật nhanh các đề kiểm tra từ Ngân hàng câu hỏi. Chức năng này được thể hiện bằng lệnh sau:
Đề kiểm tra ---> Khởi tạo đề kiểm tra nhanh.


Lệnh này có ý nghĩa như sau:

- Từ nguồn các Mẫu đề kiểm tra có sẵn, sẽ khởi tạo nhanh các đề kiểm tra từ Mẫu đề đã chọn. Việc khởi tạo này không cần trải qua các bước từ 1 --> 6 như trong lệnh khởi tạo đề kiểm tra chính. Lệnh này cho phép giáo viên chỉ bằng một vài thao tác là có thể tạo nhanh được một đề kiểm tra.

Điều kiện để thực hiện được lệnh này là trong CSDL phải có sẵn các Mẫu đề kiểm tra.

Sau đây là mô tả các bước thực hiện.

1. Thực hiện lệnh:

Đề kiểm tra ---> Khởi tạo đề kiểm tra nhanh.

2. Xuất hiện hộp hội thoại như hình sau:


Nháy nút Chọn mẫu đề để vào màn hình chọn các mẫu đề kiểm tra có trong CSDL.

3. Lựa chọn mẫu đề trong cửa sổ lựa chọn mẫu đề kiểm tra như hình sau:


Sau khi chọn một Mẫu đề kiểm tra muốn tạo đề, nháy nút Chấp nhận để quay trở lại giao diện chính của lệnh như hình sau:


4. Nhấn nút Tiếp tục để chuyển qua bước sau.

Màn hình tiếp theo sẽ có dạng như sau sẵn sàng cho việc khởi tạo đề kiểm tra nhanh.


5. Nháy nút Khởi tạo.

Chú ý nếu muốn dừng thì nháy nút Hủy lệnh bất cứ lúc nào.

Đợi một lát, khi đã khởi tạo xong đề kiểm tra thì màn hình của lệnh sẽ có dạng sau:


Tại cửa sổ này có thể xem trước đề kiểm tra vừa khởi tạo bằng cách nháy vào nút Xem đề KT.

Nếu thấy đề này không ưng, muốn khởi tạo lại thì lại nháy nút Khời tạo.

Cứ như vậy cho đến khi nào ưng thì thôi.

6. Nhấn nút Kết thúc.

Màn hình sau xuất hiện yêu cầu nhập tên đề kiểm tra muốn ghi vào máy tính. Chú ý phần mở rộng của đề kiểm tra luôn có dạng *.qbt.


7. Nháy nút Đồng ý để ghi đề kiểm tra lên máy tính và kết thúc lệnh.


Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7135

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn