Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Một chức năng nhỏ nhưng rất hữu ích dành cho Giáo viên của bộ phần mềm Kiểm tra kiến thức
14/01/2013

kiểm tra kiến thứcBộ phần mềm Kiểm tra kiến thức các môn học của Công ty Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường bao gồm 22 phần mềm, mỗi phần mềm tương ứng với một môn học của một khối lớp. Danh sách các phần mềm này là:


+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Địa 12.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 11.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 10.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh 9.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí, Hóa 8.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí 7.

+ Kiểm tra kiến thức các môn Toán, Lí 6.

Mỗi phần mềm trên là một phần mềm Ngân hàng câu hỏi kiến thức hoàn chỉnh, bao gồm các chức năng chính như:

+ Nhập, sửa, điều chỉnh câu hỏi.

+ Nhập, sửa ma trận kiến thức.

+ Nhập, sửa mẫu đề kiếm tra.

+ Sinh tự động đề kiếm tra.

+ In DS câu hỏi từ CSDL ngân hàng câu hỏi.

+ Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra đã tạo ra.

Tuy nhiên có một chức năng nhỏ nhưng rất hay của phần mềm này mà ít GV nào để ý đến. Đó chính là chức năng KIỂM TRA KIẾN THỨC. Chức năng này cho phép các GV tiến hành kiểm tra kiến thức nhanh cho HS trên lớp theo từng bài học của SGK, phần mềm sẽ tự động chọ ngẫu nhiên một sô câu hỏi trắc nghiệm từ CSDL tương ứng với bài học đã chọn và cho HS tiến hành kiểm tra ngay trên máy tính. Với chức năng này GV có thể thực hiện trong các thời điểm sau:

- Kiểm tra bài cũ trước khi học bài mới.

- Kiểm tra nhanh trong quá trình giảng dạy.

- Kiểm tra cuối tiết.

Sau đây là mô tả ngắn các thao tác để thực hiện chức năng này trong các phần mềm Kiểm tra kiến thức – SQB. Các hình ảnh dưới đây lấy từ môn Hóa lớp 10.

1. Trên màn hình chính nháy chuột vào nút lệnh số 6: Kiểm tra kiến thức.


Giao diện màn hình chính của phần mềm Kiểm tra kiến thức và 7 nút lênh chính nằm phía bên trái màn hình.

2. Xuất hiện giao diện nhập thông số của chức năng này.


Nháy chọn Câu hỏi chính thức tại vị trí Nguồn câu hỏi.

Nháy nút Phạm vi kiến thức để vào cửa sổ chọn kiến thức, bài học cần kiểm tra học sinh.

3. Xuất hiện cửa sổ lựa chọn phạm vi kiến thức cần kiểm tra như hình dưới đây.Dùng chuột nháy chọn bài học hay chủ đề kiến thức cần kiểm tra. Nháy nút

để quay lại cửa sổ tại bước 2.


Nhập 2 tham số quan trọng tiếp theo: số lượng câu hỏi cần kiểm tra và Thời gian thực hiện. Các thông số này đều tính bằng phút.

Nháy nút Kiểm tra để chuẩn bị vào chức năng Kiểm tra kiến thức. Xuất hiện hộp hội thoại như hình sau.


Nháy nút để tiến hành kiểm tra trực tuyến trên máy tính.

4. Tiến hành kiểm tra trực tiếp trên máy tính. Các câu hỏi lần lượt hiện ra và HS cần làm bài ngay trên máy tính.


Sử dụng các phím điều khiển phía dưới để quay lại các câu hỏi vừa làm hoặc làm tiếp câu hỏi sau. Có thể sửa lại câu đã làm.

Sau khi làm xong nháy nút Nộp bài.

Chú ý: nếu thời gian đã hết, phần mềm sẽ tự động thực hiện Nộp bài.

Kết quả được thể hiện ngay trên màn hình.


Nháy nút Đóng để kết thức một bài kiểm tra kiến thức.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6949

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn