Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Lịch sử phát triển phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB – Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
20/03/2015

Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu là một trong những hướng phần mềm quan trọng nhất của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Phần mềm TKB với tên TKBTM được cấp nhãn hiệu độc quyền thương mại trên toàn lãnh thổ Việt Nam chứng tỏ sức mạnh và uy tín của thương hiệu phần mềm này. 


Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho các nhà trường phổ thông TKB ra đời năm 1989, cho đến nay đã có hơn 25 năm liên tục phát triển, qua gần 20 lần nâng cấp với phiên bản hiện thời là TKB 9.0.

Lịch sử phát triển phần mềm TKB theo thời gian

Thời gian

Phiên bản

Tính năng mới

1989

TKB 1.5

- Phiên bản đầu tiên của phần mềm TKB, viết trên DOS. Tách làm 2 phần mềm: bản xếp thời khóa biểu và bản nhập dữ liệu. Phiên bản đầu tiên TKB 1.0 và ngay sau đó nâng cấp lên TKB 1.5 ra đời tháng 7/1989.

- Thực hiện việc xếp thực tế cho một số trường THPT đầu tiên trên địa bàn Hà Nội, ví dụ trường THPT Trương Định.

1990

TKB 2.1

- Phiên bản tiếp theo trên DOS, gộp lại thành môt phần mềm hoàn chỉnh gần như ngày nay.

- Đây là phiên bản phần mềm hoàn thiện cuối cùng trên nền DOS, được thiết kế khá mạnh với các tính năng chính như xếp tự động TKB (90-95%), các tính năng tinh chỉnh dữ liệu trong các lệnh chính: MainLoop, Show All và Browse Teacher.

- Các giao diện hoàn toàn tiếng Anh.

12/1999

TKB 3.0

- Phiên bản thương mại đầu tiên của phần mềm TKB, chạy trên Windows.

- Đăng ký bản quyền thuộc công ty School@net.

- Các giao diện hoàn toàn tiếng Anh. Thực chất phiên bản này chính là bản sao của phiên bản TKB 2.1 nhưng nâng cấp đóng gói trên Windows.

3/2000

TKB 3.5

- Bắt đầu phát triển các tính năng mới của phần mềm TKB khác biệt với bản TKB 2.1 cũ.

12/2000

TKB 4.0

- Viết lại mới thuật toán xếp tự động và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu.

6/2001

TKB 4.0 tiếng Việt

- Phát hành phiên bản phần mềm hoàn toàn tiếng Việt.

2002

TKB 4.5

- Đưa vào chức năng Virtual Report cho phép quan sát các giáo viên trung gian của lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu.

2003

TKB 4.8

- Hoàn thiện 3 thuật toán chính của việc tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu là CX, DPR và FPR.

8/2004

TKB 5.0

- Lệnh xếp 100% thời khóa biểu lần đầu tiên có trong phần mềm. Đây là lệnh đột phá nhất của phần mềm TKB so với các phần mềm cùng loại của Việt Nam và thế giới.

4/2005

TKB 5.5

- Hỗ trợ phòng học bộ môn. Lần đầu tiên đưa vào khái niệm phòng học bộ môn.

5/2006

TKB 6.0

- Xếp 100% cho mô hình phòng học bộ môn và đa năng. Đây là phiên bản đầu tiên giải quyết triệt để thuật toán xếp 100% thời khóa biểu của Việt Nam và thế giới.

- Hỗ trợ nhiều chương trình đào tạo trong nhà trường. Hỗ trợ các chương trình THPT cơ bản và nâng cao, phân ban. - Hỗ trợ môn học tự chọn.

- Bổ sung Triple View.

- Nâng cấp lệnh tinh chỉnh xếp thời khóa biểu cho phép quan sát dây các GV trung gian.

3/2007

TKB 6.5

- Bổ sung chức năng đánh giá lệnh tinh chỉnh xếp thời khóa biểu.

- Bổ sung khái niệm lớp 2b và màn hình 2b View.

- Tách các thuật toán CX, FPR, DPR và khỏi và độc lập với các chức tinh chỉnh dữ liệu chính là CX, Push Out và Move To.

8/2008

TKB 7.0

- Bắt đầu chuyển hướng vào các chức năng đánh giá và tối ưu xếp thời khóa biểu là các tính năng phức tạp nhất của bài toán xếp thời khóa biểu.

- Mở rộng mô hình đánh giá TKB giáo viên, bổ xung thêm 2 tiêu chí đánh giá nữa: đánh giá theo CM (cell metric) và TOV (các tiêu chí giáo viên).

- Bổ sung thuật toán tinh chỉnh mới: DPR1e, cho phép thực hiện nhiều cách cho cùng một thao tác tinh chỉnh và tìm ra cách tối ưu nhất có thể.

- Đánh giá tiết xấu, tốt và khả năng chuyển tiết tối ưu trên thời khóa biểu giáo viên.

- Bổ sung lệnh Các phương án chuyển tiết tối ưu trên thời khóa biểu giáo viên.

6/2009

TKB 7.5

- Bổ sung thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR. Đây là một trong những thuật toán chính, cơ bản nhất để phục vụ cho chức năng tinh chỉnh tối ưu dữ liệu thời khóa biểu của phần mềm. Đây là một trong các chức năng đột phát quan trọng nhất của phần mềm TKB.

- Bổ sung cách đánh giá giáo viên theo buổi học.

- Bổ sung các lệnh TOP: tối ưu thời khóa biểu giáo viên trong tuần.

6/2010

TKB 8.0

- Hỗ trợ hoàn toàn font Unicode 16-bits.

- Bổ sung mới thuật toán OpFPR.

- Đặt màu môn học trên thời khóa biểu.

- Bổ sung chức năng cố định giáo viên trong lệnh tinh chỉnh tối ưu thời khóa biểu.

6/2011

TKB 8.5

- Bổ sung chức năng xếp môn thực hành.

- Bổ sung thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpDPR/FPR. Như vậy từ phần mềm này đã thực hiện tối ưu hóa toàn bộ các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm.

- Chức năng gửi thông tin thời khóa biểu qua email cho từng giáo viên.

- Bổ sung chức năng mới Show All Room.

7/2013

TKB 9.0

- Bổ sung tính năng cho phép thiết lập hoặc xóa tiết Chào cờ cho từng lớp học.

- Mở rộng tính năng gửi thông tin thời khóa biểu bằng email và SNS đến từng GV và Học sinh trong nhà trường.

- Phát hành mới phần mềm Hỗ trợ quản lý thời khóa biểu TKB Management Viewer (TKBMan) 9.0. Đây là phần mềm có chức năng Quản lý thời khóa biểu được thiết kế riêng cho người dùng là Hiệu trưởng và BGH nhà trường. Phần mềm có tính năng tích hợp lịch công tác tuần, công tác ngày của BGH với chi tiết của thời khóa biểu. Phần mềm này hoạt động độc lập với phần mềm TKB, chỉ chia sẻ chung các tệp dữ liệu *.tkb.

2014

TKB.net 9.0

Phiên bản TKB.net 9.0 lần đầu tiên được thiết kế sẽ tích hợp với Mang Giáo dục của VNPT, kết nối các nhà trường với thời khóa biểu thông qua hệ thống mạng giáo dục này. Phiên bản TKB.net 9.0 có tất cả các tính năng của phần mềm TKB 9.0, điểm khác biệt duy nhất là dữ liệu thời khóa biểu không được lưu trữ bằng tệp *.tkb mà lưu trữ online trên hệ thống mạng giáo dục này.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7837

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn