Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình nhóm phần mềm trên trang Cùng học
25/11/2014

Trang thông tin Cùng học là 1 tập hợp các phần mềm giáo dục trực tuyến. Để đảm bảo cho việc dễ dàng tìm kiếm, phân loại phần mềm nên chúng tôi đã đưa ra nhiều tham số thuộc tính dùng để phân loại các phần mềm trên Cùng học.


Các thuộc tính của mỗi phần mềm bao gồm:

- Cấp học.

- Lớp học.

- Môn học.

- Kiểu bài học.

- Tham số phân bổ kiến thức chi tiết.

- Phân loại nhóm phần mềm.

Bài viết này sẽ mô tả mô hình phân loại nhóm phần mềm trên Cùng học.

Về tổng thể toàn bộ các phần mềm, bài học trên Cùng học được chia làm 10 nhóm lớn sau:

Việc chia thành các nhóm phần mềm sẽ làm cho người dùng rất dễ dàng hiểu và tìm kiếm các ứng dụng đúng theo ý muốn của mình.

Mô hình nhóm các phần mềm trên Cùng học sẽ được thiết kế theo 2 mức: Nhóm / Nhóm con hay Nhóm mẹ / Nhóm con.

Ví dụ nhóm các phần mềm Toán Tiểu học sẽ được chia thành 10 nhóm con như được chỉ ra trong Sơ đồ sau:

Hiện tại toàn bộ hệ thống phần mềm trên Cùng học được chia thành 10 Nhóm lớn và 52 Nhóm con.

Mô hình Nhóm – Nhóm con của các phần mềm trên Cùng học được mô tả trong các bảng sau.

Bảng 1: Danh sách các nhóm phần mềm.

Stt

Mã nhóm

Tên nhóm

Mô tả ngắn

1

iQB

Ngân hàng câu hỏi

Nhóm phần mềm Ngân hàng câu hỏi.

Nhóm tất cả các phần mềm liên quan đến các ngân hàng câu hỏi có sẵn của công ty, ví dụ các phần mềm kiểm tra kiến thức, ôn thi, luyện thi trực tuyến.

2

TV.TH

Tiếng Việt

Nhóm các phần mềm liên quan đến môn Tiếng Việt Tiểu học.

Chú ý tách nhóm các phần mềm học bảng chữ cái, học vần tiếng Việt xuống nhóm Học vần TV dành cho mầm non, mẫu giáo.

3

TOAN.TH

Toán Tiểu học

Nhóm các phần mềm học và ôn luyện Toán Tiểu học.

4

GeoMath

Toán THCS, THPT

Nhóm các phần mềm học và ôn luyện Toán THCS, THPT

5

HVTV

Học vần tiếng Việt

Nhóm phần mềm Học vần tiếng Việt.

Nhóm các phần mềm học bảng chữ cái, học vần tiếng Việt dành cho mẫu giáo.

6

BCTM

Bút Chì Thông Minh

Nhóm phần mềm Bút Chì Thông Minh.

Nhóm các phần mềm nhận biết kiến thức dành cho mầm non, mẫu giáo. Như vậy hầu hết các phần mềm trên Cùng học dành cho mầm non, mẫu giáo đều nằm trong nhóm pm này.

7

BHS

Bé Họa Sĩ

Nhóm các phần mềm mỹ thuật dành cho mầm non, mẫu giáo và tiểu học

8

Games

Trò chơi giáo dục

Nhóm các phần mềm trò chơi các loại.

Trước mắt là nhóm các pm Hangman / Word Sort / Ô chữ

9

IQ

Kiến thức chung

Nhóm phần mềm học tập và kiểm tra kiến thức khác.

Nhóm các phần mềm học tập và kiểm tra kiến thức chung không nằm trong các nhóm phía trên.

Ví dụ: IQ Test, TN giao thông, Pascal

10

Media

Đa phương tiện

Nhóm phần mềm thông tin kiến thức đa phương tiện.

Đây là nhóm các phần mềm theo hướng sưu tầm kiến thức tĩnh với hình ảnh, âm thanh đa dạng khác nhau. Ví dụ nhóm các phần mềm dạng 10 vạn câu hỏi, lịch sử, truyện cổ Grim, quốc văn GKT, ...

Nhóm pm này sẽ rất đa dạng vì hầu hết chỉ là các liên kết tĩnh kết hợp hình ảnh, âm thanh, video ở mức đơn giản.

 

Bảng 2: Danh sách các nhóm con phần mềm.

Stt

Mã nhóm

Mã nhóm con

Tên nhóm con

Mô tả ngắn ý nghĩa

Nhóm 1: iQB (Ngân hàng câu hỏi)

 

1.

iQB

iQB.STest

Kiểm tra kiến thức

Nhóm các bài luyện Kiểm tra kiến thức: Subject Test

2.

iQB

iQB.QTest

Kiểm tra nhanh

Nhóm các bài luyện: Kiểm tra nhanh. Quick Test.

3.

iQB

iQB.OP

Ôn luyện trực tuyến

Nhóm các phần mềm Ôn luyện trực tuyến. Online Practice.

4.

iQB

iQB.Kt15

Kiểm tra chính thức 15 phút (hệ số 1)

Nhóm các bài kiểm tra chính thức được sinh bởi các mẫu đề kiểm tra 15 phút.

5.

iQB

iQB.Kt1t

Kiểm tra chính thức 1 tiết (hệ số 2)

Nhóm các bài kiểm tra chính thức được sinh bởi các mẫu đề kiểm tra 1 tiết.

6.

iQB

iQB.KtHk

Kiểm tra chính thức học kỳ (hệ số 3)

Nhóm các bài kiểm tra chính thức được sinh bởi các mẫu đề kiểm tra học kỳ.

7.

iQB

iQB.Thi

Thi TN THPT và Tuyển sinh Đại học

Nhóm các bài kiểm tra sinh bởi các mẫu đề thi TN THPT và Thi Đại học từ các Ngân hàng câu hỏi luyện thi trên iQB.net

Nhóm 2: TV.TH (Tiếng Việt Tiểu học)

 

8.

TV.TH

TV.Syllable

Học vần Tiếng Việt

Nhóm các bài học theo SGK Tiếng Việt 1, học vần

9.

TV.TH

TV.HTV

Học Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5

Nhóm các bài học theo SGK Tiếng Việt 1, phần 2 và Tiếng Việt 2, 3, 4, 5

10.

TV.TH

TV.Memory

Luyện trí nhớ

Nhóm các phần mềm dạng Luyện trí nhớ dành cho việc học TV Tiểu học.

Chú ý: 1 số phần mềm luyện trí nhớ phần vần sẽ đưa xuống nhóm HVTV dành cho mẫu giáo.

11.

TV.TH

TV.VnWord

Học từ Tiếng Việt

Nhóm các phần mềm học từ qua tranh, học mở rộng vốn từ, từ láy, từ đồng nghĩa, ....

12.

TV.TH

TV.Writing

Tập viết chữ

Nhóm các bài học, luyện tập viết chữ.

13.

TV.TH

TV.MC

Trắc nghiệm Tiếng Việt

Nhóm các phần mềm Trắc nghiệm TV được chuyển từ eMobile sang.

14.

TV.TH

TV.Phonetic

Học chính tả

Nhóm các phần mềm liên quan đến luyện chính tả TV.

15.

TV.TH

TV.Sentence

Luyện từ và câu

Nhóm các phần mềm liên quan đến luyện từ và câu TV.

16.

TV.TH

TV.FindW

Tìm từ và phân loại từ

Nhóm các phần mềm liên quan đến tìm từ, phân loại từ, tìm từ tiếp theo.

Nhóm 3: TOAN.TH (Toán Tiểu học)

 

17.

TOAN.TH

M.MC

Trắc nghiệm Toán học

Một số bài luyện trắc nghiệm Toán hiện có

18.

TOAN.TH

M.Number

Nhận biết số

Nhận biết, đọc, viết, phân tích số

19.

TOAN.TH

M.Operation

4 phép tính

Các công cụ dành cho GV thực hiện các phép tính trên số nguyên và thập phân

20.

TOAN.TH

M.Measure

Đo lường

Các đại lượng đo lường.

21.

TOAN.TH

M.Time

Thời gian

Đồng hồ, thời gian.

22.

TOAN.TH

M.Money

Tiền Việt Nam

Các bài toán liên quan đến tiền. Đổi tiền.

23.

TOAN.TH

M.Expression

Biếu thức số

Tính giá trị biểu thức số.

24.

TOAN.TH

M.Text

Giải toán có lời văn

Các bài toán có lời văn. Các bài toán chuyển động đều.

25.

TOAN.TH

M.Geometry

Giải toán có yếu tố hình học

Các bài toán có yếu tố hình học.

26.

TOAN.TH

M.Attribute

Tính chất số và biểu thức

Tính chất của số và biểu thức số.

27.

TOAN.TH

M.Chat

Bản đồ, bảng số, số La Mã

Các dạng toán khác.

Nhóm 4: GeoMath (Toán THCS, THPT)

 

28.

GeoMath

GDL

Đối tượng hình học động

CSDL các đối tượng hình học động.

29.

GeoMath

iPage

Trang thông tin iPage

Các bài giảng, tài liệu toán học có sử dụng hình học động.

Nhóm 5: HVTV (học vần tiếng Việt)

Nhóm các phần mềm học vần tiếng Việt dành cho mầm non, mẫu giáo.

30.

HVTV

HVTV.VTV

Ghép vần

Nhóm các pm có chức năng học vần tiếng Việt dành riêng cho mầm non mấu giáo.

Các phần mềm nằm trong nhóm này:

Học vần Tiếng Việt: cơ bản và nâng cao

Memory âm vần

Memory âm vần đầy đủ

Các phần mềm ghép chữ sẽ nằm trong nhóm này.

31.

HVTV

HVTV.Alphabet

Bảng chữ cái

Nhóm các pm học làm quen, phát âm và học bảng chữ cái TV.

2 phần mềm sau của nhóm eMobile nằm trong nhóm này:

Bảng chữ cái TV

Memory chữ cái

Nhóm 6: BCTM (bút chì thông minh)

 

32.

BCTM

BCTM.QS

Quan sát và nhận biết

Tất cả các phần mềm hiện có lấy từ BCTM sang Cùng học như xem đồng hồ, quan sát, nhận biết, tìm hiểu đồ vật xung quanh.

33.

BCTM

BCTM.Number

Làm quen với số và chữ

Các bài luyện lấy từ BCTM sang có liên quan đến số và chữ cái.

Chú ý: 1 số bài học trong nhóm này có thể trùng với nhóm HVTV.Alphabet.

34.

BCTM

BCTM.FunWord

Mở rộng vốn từ

Nhóm các bài học làm quen với từ ngữ tiếng Việt thông qua hình ảnh và âm thanh.

35.

BCTM

BCTM.FunMath

Bé vui học Toán

Nhóm các bài học làm quen với các phép tính toán học, ví dụ cộng, trừ, thêm, bớt.

Nhóm 7: BHS (bé họa sĩ)

 

36.

BHS

BHS.Color

Tô màu

Nhóm các bài học tô màu

37.

BHS

BHS.Paint

Tập vẽ

Nhóm các bài học tập vẽ

38.

BHS

BHS.MPicture

Ghép tranh

Nhóm các bài học ghép tranh

Nhóm 8: Games (trò chơi giáo dục)

 

39.

Games

G.Hangman

Hangman

Trong tương lai sẽ bổ sung nhiều nhóm pm Games nữa.

40.

Games

G.WordSort

Word Sort

 

41.

Games

G.VNCrWord

Ô chữ Việt

 

42.

Games

G.Syllable.TV

Trò trơi vần tiếng Việt

Các trò chơi liên quan đến vần tiếng Việt

43.

Games

G.Word.TV

Trò chơi từ tiếng Việt

Các trò chơi liên quan đến từ tiếng Việt

44.

Games

G.Math

Trò chơi toán học

Các trò chơi đơn giản Toán học

Nhóm 9: IQ (kiểm tra kiến thức)

Nhóm các phần mềm kiểm tra kiến thức dạng trắc nghiệm hoặc dạng IQ

45.

IQ

IQ.Test

IQTest

Nhóm các phần mềm, bài luyện IQ

46.

IQ

IQ.TNGT

Trắc nghiệm giao thông

Nhóm các phần mềm, bài luyện trắc nghiệm giao thông

Nhóm 10: Media (đa phương tiện)

 

47.

Media

Media.Tales

Truyện cổ tích

Các bài học truyện cổ GRIM

48.

Medida

Media.History

Lịch sử

Các bài học lịch sử

49.

Media

Media.Question

Câu hỏi & trắc nghiệm

Các bài luyện dạng câu hỏi mở và trắc nghiệm cho các môn học khác nhau nhưng được phân loại.

50.

Media

Media.QVGKT

Quốc văn giáo khoa thư

Các bài học lấy từ quốc văn giáo khoa thư

51.

Media

Media.Pascal

Lập trình Pascal

Các bài học chuyển đổi từ pm Lập trình Pascal

52.

Media

Media.Nature

Tìm hiểu kiến thức

Các bài học tìm hiểu kiến thức, khoa học khác mà chưa phân loại được thì đưa vào nhóm này.

Ví dụ các bài học thuộc nhóm này sẽ được thiết kế:

- Thiên nhiên xung quanh em

- Vòng quanh thế giới

- Tìm hiểu thiên nhiên, vũ trụURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7769

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn