Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình bài toán Thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng và Trung học Chuyên nghiệp - Phần 4
26/09/2006

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Email: habv@vnschool.net

Phần mềm TKBU chỉ là khâu đột phá ban đầu cho việc Tin học hóa toàn bộ các công việc của Phòng Đào tạo. Sau đây là mô tả ngắn gọn định hướng các phát triển tiếp theo sau phần mềm TKBU.


4.1. Các phát triển tiếp theo của phần mềm TKBU

Các phát triển tiếp theo của phần mềm TKBU được dự kiến theo các bước sau đây:

1. Mô hình phần mềm TKBU tích hợp với phần mềm Quản lý Chương trình Đào tạo

Trong mô hình này, phần mềm TKBU sẽ nâng cấp và kết nối với một CSDL hoàn chỉnh dùng để Quản lý Chương trình Đào tạo. Dữ liệu TKB (binary) hiện thời sẽ được kết nối đồng bộ trực tuyến với CSDL chương trình đào tạo. CSDL này có thể được cài đặt trên các máy tính đơn lẻ (PC) hoặc cài đặt trên mạng LAN.

Các tính năng chính của hệ thống này là:

- Phần dữ liệu Chương trình đào tạo của Thời khóa biểu sẽ được lưu trữ trong một hệ CSDL hoàn chỉnh và đồng bộ trực tuyến với dữ liệu TKB hiện thời, điều này làm cho việc quản lý chương trình đào tạo kết hợp với quản lý Thời khóa biểu trở nên đồng bộ.

- Phần mềm thực sự trở thành chương trình Quản lý Thời khóa biểu theo đúng nghĩa của từ này.

2. Mô hình phần mềm TKBU chia sẻ hoàn toàn trên mạng LAN

Trong mô hình này, dữ liệu TKB sẽ được tập trung lưu trữ và quản lý thống nhất trên máy chủ trong hệ thống mạng LAN. Các máy trạm được kết nối trực tuyến với dữ liệu và hệ thống cho phép nhiều người dùng cùng một lúc truy nhập và làm việc với dữ liệu Thời khóa biểu.

Như vậy mô hình này sẽ làm tăng chức năng hỗ trợ xếp Thời khóa biểu cho nhiều người dùng.

3. Mô hình TKBU-MIS tích hợp hoàn toàn trên Web

Đây là mô hình tiếp theo của cả 2 mô hình phát triển đã nêu trên.

Các đặc trưng kỹ thuật của mô hình TKBU-MIS là:

- Phần dữ liệu chính của chương trình tích hợp với Chương trình đào tạo được cài đặt trên mạng Intranet/Internet cho phép toàn bộ hệ thống được kết nối với các máy tính trên phạm vi lớn.

- Dữ liệu xếp Thời khóa biểu (binary) được kết nối Online hoặc Offline với Server và cho phép nhiều người dùng cùng thao tác và điều khiển dữ liệu.

- Được tích hợp với Web, phần mềm Server cho phép mở rộng không hạn chế các chức năng, dịch vụ quan trọng khác của hệ thống quản lý Thời khóa biểu như dịch vụ truy nhập TKB từ xa, dịch vụ nhắn tin thông qua email, hệ thống nhắc dạy giáo viên thông qua điện thoại di động, ...

Tóm lại phần mềm TKBU chỉ là bước khởi đầu của việc triển khai ứng dụng phần mềm trong công việc hỗ trợ, xếp và quản lý Thời khóa biểu trong nhà trường.

4.2. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của phần mềm Thời khóa biểu

Sau đây là mô tả sơ bộ các yêu cầu tối thiểu của phần mềm quản lý và hỗ trợ xếp Thời khóa biểu TKBU dự kiến.

- Toàn bộ các module của chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao trên nền hệ điều hành Windows 98/2000/XP có giao diện thân thiện với người dùng và toàn bộ hệ thống thực đơn, giao diện là tiếng Việt.

- Việc cập nhật, xử lý dữ liệu phải nhanh với tốc độ gần như tức thời.

- Thông tin được thể hiện trên màn hình một cách hợp lý, cho phép người dùng quan sát một không gian rộng lớn của Thời khóa biểu. Tối thiểu trên màn hình phải hiện rõ thông tin trong 1 buổi học của một lớp học có liên kết với thời khóa biểu của giáo viên và hội trường tương ứng.

- Chương trình phải xử lý được các kỹ thuật đặc thù của Thời khóa biểu như ghép lớp, tách lớp.

- Phần xếp tự động sẽ xếp được khoảng 50 - 90% dữ liệu đáp ứng hầu hết các ràng buộc thông thường của Thời khóa biểu.

- Phần mềm phải đưa ra được nhiều công cụ tinh chỉnh hợp lý như xếp tay, chuyển tiết, chuyển hội trường, chuyển giáo viên, gợi ý xếp, tìm kiếm thông tin tối ưu, xóa, ... Các công cụ này hoàn toàn được thực hiện bằng các công cụ như chuột, bàn phím rất đơn giản, thuận tiện với người dùng.

- Phần mềm mở để có thể kết nối với các module khác của hệ thống như các phần mềm Tuyển Sinh, Quản lý Chương trình Đào tạo, Quản lý Giáo viên, Quản lý học tập của sinh viên.

- Thời gian bảo hành hệ thống: 12 tháng.

4.3. Công việc và thời gian dự kiến triển khai

Dự kiến phần mềm TKBU sẽ được tiến hành theo khung công việc và thời gian như sau:

Dự kiến chi phí và phương thức triển khai

Giá trị, giá thành của sản phẩm sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình và bài toán thực tế, dựa vào qui mô triển khai của bài toán trên thực tế (ví dụ nhà trường có bao nhiêu lớp, bao nhiêu hệ đào tạo, bao nhiêu sinh viên, mức độ yêu cầu của nhà trường đối với phần mềm, yêu cầu phần mềm chạy trên các PC đơn lẻ hay kết nối mạng, ....).

Phương thức triển khai sẽ là Chi phí trọn gói bao gồm tất cả các công việc như khảo sát thiết kế, lập trình, đóng gói, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng, cài đặt, bảo hành và bảo trì tại chỗ.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=450

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn