Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Danh sách các dạng toán đã mô phỏng trong các phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Toán cấp tiểu học: HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5, DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 và BÀI GIẢNG TOÁN - Phần V
22/10/2012

Phần V: Làm quen với tiền Việt Nam

toán tiểu họcBài viết này sẽ liệt kê và mô tả ngắn gọn các Form mô tả các dạng toán có liên quan đến tiền Việt Nam trong chương trình môn Toán cấp Tiểu học.

Các dạng toán cụ thể là làm quen với các loại tiền, các bài tập tính tiền, so sánh tiền, đổi tiền.


Stt

Tên Form

Khuôn dạng Form

Mô tả ngắn

1.

Làm quen với tiền Việt Nam. Dạng 1.

toán tiểu học

Đây là bài học làm quen với tiền Việt Nam, dạng yêu cầu thao tác trực tiếp trên màn hình để tạo bài học.

Trên màn hình ban đầu khu vực giữa là một khung chữ nhật trống. Hai bên trái và phải có những đồng tiền xu và tiền giấy với các mệnh giá khác nhau. GV thực hiện việc kéo thả các loại tiền này vào khung giữa để HS làm quen và tính số tiền có trong khung này. Để hiện các loại tiền khác hãy nháy chuột vào các nút toán tiểu họcphía dưới khung tiền.

Nhiệm vụ của HS là đếm số tiền có trong khung và điền đáp số vào vị trí câu hỏi phía dưới màn hình.

2.

Làm quen với tiền Việt Nam. Dạng 2.

toán tiểu học

Với dạng toán này, phần mềm sẽ tự động sinh các loại tiền trong khung giữa màn hình. Nhiệm vụ của HS là đếm số tiền có trong khung và điền đáp số vào vị trí câu hỏi phía dưới màn hình.

3.

Thực hiện các phép tính với tiền Việt Nam.

toán tiểu học

Đây là dạng toán thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các đơn vị đo là tiền Việt Nam.

Phép tính được thực hiện theo hàng ngang. Các phép toán có thể thực hiện là:

- Phép cộng 2 hoặc 3 số hạng.

- Phép trừ 2 hoặc 3 số hạng.

- Phép nhân giá trị tiền với số tự nhiên.

- Phép chia giá trị tiền cho số tự nhiên.

HS cần điền đáp số của phép tính vào vị trí cần nhập trực tiếp trên màn hình.

4.

Học tính tiền trực tiếp.

toán tiểu học

Phần mềm sẽ tự động đưa ra bài toán tính tổng số tiền hiện ra trên màn hình. Các đồng tiền là tiền xu hoặc tiền giấy.

HS tính tổng giá trị tiền và điền đáp số tại dòng phía dưới màn hình.

Trong khung nhập tham số đầu vào có thể hạn chế loại tiền và số lượng đồng tiền hiện trên màn hình.

5.

Bài toán tính tiền. Dạng 1: tính tổng giá tiền.

toán tiểu học

Đây là dạng toán tính tồng các giá trị tiền của các đồ vật xuất hiện trên màn hình.

HS quan sát các đồ vật, giá của chúng và cần tính tổng các giá tiền này. Đáp số được điền tại dòng dưới của màn hình.

6.

Bài toán tính tiền. Dạng 2: tính số tiền cần hoàn trả.

toán tiểu học

Đây là dạng toán giúp cho HS hiểu được qui trình mua bán hàng hóa bằng tiền. Giả thiết rằng người mua hàng có một số tiền ban đầu, sau khi mua một số lượng hàng hóa với giá tiền thể hiện trên màn hình, cần tính số tiền còn lại của người mua hàng.

HS quan sát, tính toán và điền đáp số tại vị trí dòng cuối của màn hình.

7.

So sánh giá trị đồ vật bằng tiến.

toán tiểu học

Đây là dạng bài học so sánh các giá trị tiền thông qua hiện vật. HS cần tính tổng giá trị các đồ vật ở hai khung màn hình, so sánh chúng và trả lời bằng cách nháy một trong ba nút < = >.

8.

So sánh giá trị tiền.

toán tiểu học

Dạng so sánh giá trị tiền thông qua các mệnh giá tiền cụ thể.

So sánh tổng số tiền ở các bên và làm bài bằng cách nháy vào các nút <, =, >.

9.

So sánh trực tiếp tiền Việt Nam.

toán tiểu học

Dạng so sánh giá trị số cụ thể theo đơn vị đo là tiền Việt Nam.

Làm bài bằng cách nháy vào các nút <, =, >.

10.

Đổi tiền dạng 1: không hạn chế số tờ tiền.

toán tiểu học

Dạng toán đổi một số tiền cho trước thành các tờ giấy tiền. Đây là bài toán mang tính thực tiễn cao. Từ một số tiền ban đầu, cần đổi ra một số loại tờ tiền nhất định.

Dạng toán 1: việc đổi tiền sẽ không hạn chế số lượng cho mỗi loại tiền. HS cần suy nghĩ và điền đáp án vào các ô trước mỗi loại tiền.

Chú ý với dạng toán này đáp số không phải là duy nhất miễn là việc đổi tiền phải chính xác.

Ví dụ: nếu có 2500 đồng thì có thể đổi thành 2 tờ 1000 đồng và 1 tờ 500 đồng hoặc có cách khác là đổi được thành 5 tờ 500 đồng.

11.

Đổi tiền dạng 2: yêu cầu tờ tiền ít nhất.

toán tiểu học

Dạng toán đổi một số tiền cho trước thành các tờ giấy tiền. Đây là bài toán mang tính thực tiễn cao. Từ một số tiền ban đầu, cần đổi ra một số loại tờ tiền nhất định.

Dạng toán 2: việc đổi tiền sẽ yêu cầu sử dụng ít nhất các tờ tiền. HS cần suy nghĩ và điền đáp án vào các ô trước mỗi loại tiền.

Chú ý với dạng toán này đáp số luôn là duy nhất.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=LearningMath&file=article&sid=6741

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn