Trang chủ   Phần mềm bản quyền PC   Phần mềm Giáo dục   Hướng dẫn mua hàng   Hướng dẫn thanh toán   Danh sách đại lý   Liên hệ

ĐĂNG KÝ MUA PHẦN MỀM


BƯỚC 1: LỰA CHỌN NHỮNG PHẦN MỀM MUỐN ĐĂNG KÝ MUA:

TỦ SÁCH SCRATCH


Sách thiết kế phần mềm và trò chơi giáo dục

Giá bán: 300.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

20 Bài tập lập trình Scratch - Tập 3

Giá bán: 55.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

20 Bài tập lập trình Scratch - Tập 4

Giá bán: 55.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:

DỊCH VỤ HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG HỌC


Thẻ sử dụng dịch vụ Cùng Học 12 tháng

Giá bán: 360.000 VND
Giá bán: 180.000 VND
       Đặt mua:
       Số lượng:


GÓI PHẦN MỀM DÀNH CHO HỌC SINH MẪU GIÁO - TIỂU HỌC


Gói S0 dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non

Giá bán: 750.000 VND
Giá bán: 375.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S1 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 1

Giá bán: 1.470.000 VND
Giá bán: 735.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S2 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 2

Giá bán: 1.470.000 VND
Giá bán: 735.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S3 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 3

Giá bán: 1.470.000 VND
Giá bán: 735.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S4 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 4

Giá bán: 1.230.000 VND
Giá bán: 615.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói S5 dành cho HS chuẩn bị vào lớp 5

Giá bán: 1.230.000 VND
Giá bán: 615.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Gói phần mềm dành cho Giáo viên Tiểu học

Giá bán: 3.735.000 VND
Giá bán: 1.867.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:


PHẦN MỀM DÀNH CHO LỨA TUỔI MẪU GIÁO


BÉ HỌA SĨ

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học vần tiếng Việt

Giá bán: 180.000 VND
Giá bán: 90.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Bút chì Thông minh

Giá bán: 135.000 VND
Giá bán: 67.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Sắc mầu Toán học

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Em tập Tô mầu

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:


PHẦN MỀM HỌC - DẠY TIẾNG VIỆT CHO LỨA TUỔI TIỂU HỌC


Học từ Tiếng Việt

Giá bán: 210.000 VND
Giá bán: 105.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Luyện từ và câu Tiếng Việt

Giá bán: 210.000 VND
Giá bán: 105.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học chính tả tiếng Việt

Giá bán: 210.000 VND
Giá bán: 105.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Bài học Tập viết chữ Việt 3.0

Giá bán: 540.000 VND
Giá bán: 270.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vở tập viết Tiếng Việt 2.0

Giá bán: 245.000 VND
Giá bán: 122.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Tập viết chữ Việt 1 v2.0

Giá bán: 240.000 VND
Giá bán: 120.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Tập viết chữ Việt 2 v2.0

Giá bán: 240.000 VND
Giá bán: 120.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Tập viết chữ Việt 3

Giá bán: 240.000 VND
Giá bán: 120.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 1, phần Học vần

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy tiếng Việt 1, phần Học vần

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 1, phần Luyện tập tổng hợp

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 1, phần 2: Luyện tập tổng hợp

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 2, Phần I

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy tiếng Việt 2, Phần I

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 2, Phần II

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 2, Phần II

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 3, Phần I

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy tiếng Việt 3, Phần I

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 3, Phần II

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 3, Phần II

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 4, Phần I

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy tiếng Việt 4, Phần I

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 4, Phần II

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 4, Phần II

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Học tiếng Việt 5, Phần I

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy tiếng Việt 5, Phần I

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TIẾNG VIỆT 5, Phần II

Giá bán: 225.000 VND
Giá bán: 112.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

DẠY TIẾNG VIỆT 5, Phần II

Giá bán: 255.000 VND
Giá bán: 127.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 10.1

Giá bán: 135.000 VND
Giá bán: 67.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 10.2

Giá bán: 135.000 VND
Giá bán: 67.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 6.1

Giá bán: 135.000 VND
Giá bán: 67.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 6.2

Giá bán: 135.000 VND
Giá bán: 67.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Vui Học Tiếng Việt 7

Giá bán: 135.000 VND
Giá bán: 67.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Hang man Pro - Tìm từ. Bản chuyên nghiệp

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Word Sort Pro - Sắp xếp từ. Bản chuyên nghiệp

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Ô chữ Việt (Vietnamese Crossword)

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Phần mềm GHÉP CHỮ - PLACE LETTERS

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Hang man - Tìm từ. Bản Live Edition

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Word Sort - Sắp xếp từ. Bản Live Edition

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Ô chữ Việt (Vietnamese Crossword). Bản Live Edition

Giá bán: 105.000 VND
Giá bán: 52.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:


HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 (Phiên bản dành cho Học sinh)


HỌC TOÁN 1

Giá bán: 150.000 VND
Giá bán: 75.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TOÁN 2

Giá bán: 150.000 VND
Giá bán: 75.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TOÁN 3

Giá bán: 150.000 VND
Giá bán: 75.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TOÁN 4

Giá bán: 150.000 VND
Giá bán: 75.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

HỌC TOÁN 5

Giá bán: 150.000 VND
Giá bán: 75.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:


DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 (Phiên bản dành cho Giáo viên)


Dạy Toán 1

Giá bán: 195.000 VND
Giá bán: 97.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy Toán 2

Giá bán: 195.000 VND
Giá bán: 97.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy Toán 3

Giá bán: 195.000 VND
Giá bán: 97.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy Toán 4

Giá bán: 195.000 VND
Giá bán: 97.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Dạy Toán 5

Giá bán: 195.000 VND
Giá bán: 97.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:


THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TOÁN BẬC TIỂU HỌC (Phiên bản dành cho giáo viên)


iMath (Cùng học và dạy Toán Tiểu học)

Giá bán: 245.000 VND
Giá bán: 122.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

Bài giảng Toán

Giá bán: 285.000 VND
Giá bán: 142.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:


NGÂN HÀNG ĐỀ THÔNG MINH


iQB Cat 8.0

Giá bán: 490.000 VND
Giá bán: 245.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

iQB Moon 8.0

Giá bán: 390.000 VND
Giá bán: 195.000 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

iQB Rabbit 8.0

Giá bán: 285.000 VND
Giá bán: 142.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

iQB Bee 8.0

Giá bán: 285.000 VND
Giá bán: 142.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:

iQB Quiz Maker 8.0

Giá bán: 285.000 VND
Giá bán: 142.500 VND

       Đặt mua:
       Số lượng:


 

BƯỚC 2: ĐIỀN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: (khách hàng viết tiếng Việt có dầu, sử dụng font chữ unicode và điền chính xác các thông tin dưới đây để công ty chuyển phần mềm đến đúng địa chỉ):


Tên của bạn:     

(*)
Điện thoại liên lạc:     

(*)
Email:     

(*)
Địa chỉ giao phần mềm:     

(*)
Tỉnh/Thành phố:     

Thời gian giao hàng:     

Trong giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Các yêu cầu khác:     




CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH:

Phần mềm của Công ty được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua (căn cứ theo hoá đơn gửi phần mềm cho khách hàng).

Công ty có trách nhiệm đổi mới, bảo hành sản phẩm miễn phí trong các trường hợp sau:

- Lỗi chương trình phần mềm.

- Sản phẩm bị xước, sứt mẻ, gãy vỡ do quá trình vận chuyển phần mềm qua đường bưu điện hoặc qua chuyển phát nhanh.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận, khách hàng gửi sản phẩm trả lại Công ty, chúng tôi sẽ căn cứ theo ngày tháng trên hoá đơn đã chuyển phần mềm cho khách hàng và gửi ngay bản mới.

Công ty không bảo hành sản phẩm trong các trường hợp sau:

- phần mềm sao chép lậu, không đúng bản quyền.

- phần mềm bị xước, sứt mẻ, cong vênh.

- Các sự cố về máy tính như bị virus, hỏng thiết bị phần cứng hoặc lỗi hệ điều hành windows.





Nếu quý khách cần biết thêm bất cứ thông tin gì
xin vui lòng liên hệ:

Ms. Thu Hương, Mrs. Minh Hòa
Tel: 024.62511017 - Fax: 024.62511081
Email: school.net@hn.vnn.vn - thukhachhang@yahoo.com
Địa chỉ: Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hòa Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội


Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường - School@net xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!